ביצוע תורנויות ושעות נוספות במהלך הריון

ביצוע תורנויות ושעות נוספות במהלך הריון

על פי חוק עבודת נשים, עובדת בחודש החמישי להריונה, אשר הודיעה למעסיקה בכתב כי אינה מסכימה לעבודת לילה, לא תועסק בעבודת לילה. כמו כן, החל מן החודש החמישי להריונה של העובדת, מעסיק לא יעסיקה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית (בהסכמים הקיבוציים עליהם הר"י חתומה מדובר על "החל מן השבוע ה-20"). לפיכך, רופאה החל מן החודש החמישי להריונה, אינה חייבת לבצע תורנויות. עם זאת, היא תהא רשאית לבצע תורנויות אם הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור רפואי של מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות ובכפוף לתנאי האישור. כאמור, ברירת המחדל על פי החוק היא כי העובדת לא תעבוד בשעות נוספות מן החודש החמישי להריונה. כדי לעבוד בשעות נוספות עליה להסכים לכך ולהציג אישור מרופא נשים, לפיו אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות.

יובהר כי תורנויות - חצי כפי שמוגדרות בהסכם הקיבוצי מיום 25.8.11 אינן נכנסות לגדר המושג 'עבודת לילה' ולכן אין הגבלה ביחס לשיבוץ אליהן.

כמו-כן, אף רופאות בחודשי הריון מתקדמים, במידה ועומדות בקריטריונים המוגדרים במסמך המסייעים מיום 8.12.11, תוכלנה לדרוש ביצוע תורנויות שליש, ולא תחול עליהן כל מגבלה בביצוען על רקע זה.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה