היעדרות לצורך טיפולי פוריות

היעדרות לצורך טיפולי פוריות

עובדת רשאית להיעדר מהעבודה בתקופה בה היא עוברת טיפולי פוריות. היעדרות מסיבה זו תהא לתקופה שאינה עולה על ארבעה מחזורי טיפולים בשנה כדלקמן:

במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים - עד 16 ימים לסדרה טיפולית.

במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה של ששה ימים - עד 20 ימים לסדרה טיפולית.

 

דין ההיעדרות על רקע זה כדין היעדרות מפאת מחלה. יודגש כי הוראות החוק והתקנות חלות גם על עובד העובר טיפולי פוריות, אלא שבנוגע אליו לא תעלה תקופת היעדרות עקב הטיפולים על 12 ימים בשנה.  

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה