• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ביטוח אחריות מקצועית לרופאים


  הר"י הציבה לעצמה כמטרה בתחום הסכמי העבודה, להבטיח את כיסויים של הרופאים בביטוח אחריות מקצועית אפקטיבי במהלך כל יום עבודתם. נושא זה מוסדר בהסכמים קיבוציים של הרופאים ומהווה חלק אינטגרלי מתנאי עבודתם על פי הסכמים אלו.

  הר"י מנהלת מו"מ מול המעסיקים להבטחת כיסוי הרופאים והרופאות בעבודתם וכן בסבסוד ביטוח עבורם/ן לעבודתם/ן בפרקטיקה הפרטית.  סיוע בתביעות רופאים

  לרופאים ורופאות המאוגדים תחת הסכם קיבוצי מול מעסיקיהם - הר"י מנהלת משא ומתן מול המעסיקים בכל מקרה בו נעשה ניסיון מצדם לערער את איכות הביטוח באחד או בכמה מהפרמטרים שצוינו לעיל. הר"י נותנת מענה לרופאים הפונים אליה בשאלות, ומסייעת להם בהתנהלות מול סוכנות הביטוח. הר"י אף מסייעת לפנים משורת הדין במקרים פרטניים בהם פוליסת הביטוח לא מכסה את הרופא.

  זקוקים לסיוע? אנא פנו למחלקה המשפטית, 03-6100523

   

  חשיבות הביטוח לרופאים

  במקצוע הרפואה, יש לביטוח המקצועי של הצוות הרפואי חשיבות שהיא אינהרנטית לעיסוק עצמו. בשנים האחרונות ניכרת עלייה מתמדת הן במספר התביעות המוגשות נגד רופאים והן בסכומים הנתבעים בגינן. בהמשך לכך, ניכר גם גידול משמעותי בגובה הפיצויים הנפסקים נגד הרופאים או נגד מוסדות רפואיים. במרבית המקרים, הדבר גם נעשה שנים רבות לאחר האירוע  ובהתבסס על ידע רפואי שלרוב לא היה קיים או לא היה בשימוש בזמן האירוע.

   

  למה עלות הביטוח גדלה כל הזמן?

   

  הגידול בהיקף התביעות, והצפי לגידול בעתיד בגין נטייתה של מערכת המשפט לנטות לטובת התובע ולפסוק לטובתו, גורמים לעלייה מתמדת בעלות ביטוח אחריות מקצועית לרופאים בכלל, ובפרט בענפים המוגדרים "מסוכנים", בהם הדיונים בתביעות נמשכים זמן רב.

   

  לגידול בהיקף התביעות יש סיבות רבות: העלייה ברמתם המקצועית של הרופאים, הירידה בסמכות ובמעמד שלהם, העלייה בציפיות של המטופלים, יכולתו של המטופל לשאוב מידע רפואי מהאינטרנט וההבנה ההולכת ופוחתת בה מתקבלת אי הצלחה בטיפול הרפואי.

   

  סיכונים אפשריים בביטוח אחריות מקצועית

   

  1. נסיונות לשנות את מודל הביטוח

  בשנים האחרונות נעשו נסיונות על ידי המעסיקים לשנות את מודל הביטוח, את תנאי הביטוח (בדרך כלל בכיוון צמצום זכויות המבוטח), ואת זהותו ואיכותו של המבטח, כל זאת על מנת לחסוך בעלויות.

   

  • הקמת קרן, פנימית או חיצונית, שהמעסיק לקוח על עצמו את ניהולה עד לסכום מסוים, גבוה מאוד, שרק מעליו הוא רוכש הגנה ביטוחית; הסיכון במודל הזה: בעת קשיים כלכליים, חוסר אפשרות לממן את הקרן ו/או את ההשתתפות העצמית (אם נקבעה בחסר ומאחר והיא אמורה להגן לטווח ארוך של עד 25 שנים. הר"י ליוותה נסיונות אלו לעבור לקרן פנימית בלאומית שירותי בריאות, בהדסה, בשערי צדק, וחתמה על הסכמים חדשים מול המעסיקים בתנאי שלא פגעו בתנאי הרופאים.
  • רכישת ביטוח עם מרכיב גבוה מאוד של השתתפות עצמית.
    
  1. ניסוח תנאים שאינם סבירים בפוליסת הביטוח
   בעת רכישת פוליסה לביטוח אחריות מקצועית רפואית יש לבדוק את כל התנאים המוצעים, נוסח פוליסה מלא, תנאים, הסתייגויות או חריגים ותנאים מיוחדים.
    
  2. חוסן פיננסי תקין של המבטח
   יש לבדוק את חוסנו הפיננסי של המבטח, האם הוא תחת פיקוח של הממונה על הביטוח בארץ וכדומה. בשוק הביטוח קיימים מבטחים שאינם חסינים מבחינה כלכלית, מבטחים חסרי ניסיון בענף הביטוחי הזה או מבטחים מחו"ל, שאין בידיהם רזרבות כספיות בארץ, שאין עליהם פיקוח אמיתי או חסרי ניסיון מספק בעבודה בארץ בתחום הביטוחי הזה (זו הבעיה עמה הר"י התמודדה הר"י בעת פירוקו של בית החולים "ביקור חולים").