• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  נוהל הגשת הערר

  ועדת ערר עליונה דנה ומטפלת בפניות מנהלתיות בלבד, ואינה מטפלת בבעיות תוכן.

  הפניה לוועדת ערר עליונה תיעשה רק לאחר מיצוי כלל אפשרויות הטיפול במוסדות המועצה המדעית.

   

  1. יש להגיש את הערר מודפס, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה (במידה וישנם)..    
    
  2. היועץ המשפטי של הר"י ויו"ר ועדת הערר רשאים לדחות את הערר מבלי להביאו לדין בוועדה מטעמים שיפורטו להלן:
  • אין עילה להגשת הערר.
  • העילה לערר אינה בסמכות ועדת הערר.
  • מגיש הערר לא מיצה את כלל אפשרויות הטיפול במוסדות המועצה המדעית.
    
  1. החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת בכתב.


  את הבקשות יש להגיש בכתב, בצירוף מסמכים התומכים בבקשה, ולהפנות אותם לעו"ד מלכה בורו, מנהלת האגף למשפט ומדיניות ציבורית 


  האגף לייעוץ ומדיניות משפטית
  ההסתדרות הרפואית בישראל
  בניין התאומים 2
  ז'בוטינסקי 35
  ת.ד. 3566
  רמת גן
  52136 


  העורר רשאי לפנות באמצעות עורך-דין. 


  לפרטים נוספים יש לפנות למיא קנר, בטלפון: 03-6100523