• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  עילות להגשת ערר

   

  ______________________________________________

   

  1. ערר יכול להגיש אדם או גוף הרואה עצמו נפגע באופן מהותי מהחלטת כל פורום או ועדה של המועצה המדעית, בתחומים המוגדרים בסמכות ועדת ערר לרבות בנושאי התמחות, הכרה לצורך התמחות ובחינות מומחיות. 
    
  2. הערר יוגש רק לאחר שעניינו של העורר נדון בכל הערכאות הקיימות.
    
  3. ועדת הערר תידון בהחלטות שנטען לגביה, שהתקבלו כמפורט להלן:
  • במוסדות המועצה המדעית בהעדר הנמקה
  • ללא סמכות ובניגוד לנהלים
  • בחוסר שוויון
  • על-פי שיקולים זרים או בשרירות לב