• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הצהרת הרופא (הצהרת ז'נבה של ה-WMA)


  תרגום: חברי הלשכה לאתיקה

   

   

  כחבר למקצוע הרפואה

   

  אני מתחייב, ביראה ובכבוד, להקדיש את חיי לשירות האנושות;

   

  בריאותו ורווחתו של המטופל יהיו בראש מעייניי:

   

  אכבד את עצמאותו וכבודו של המטופל;

   

  אשמור על כבוד מרבי לחיי אדם.

   

  לא אתן לשיקולים של גיל, מחלה או מוגבלות, אמונה, מוצא אתני, מין, לאום, השתייכות פוליטית, גזע, נטייה מינית, מעמד חברתי או כל גורם אחר - להשפיע על מחויבותי למטופל;

   

  אכבד ואשמור סודות המטופל אשר הופקדו אצלי, גם לאחר מותו;

   

  אעסוק במקצוע הרפואה באורח מצפוני ומכבד, ובהתאם לנוהג הרפואי הטוב;

   

  אשמר את הכבוד והמסורת הנעלה של מקצוע הרפואה;
   

  אחלוק למוריי, לעמיתיי ולתלמידיי את הכבוד וההוקרה להם הם ראויים;

   

  אחלוק את הידע הרפואי אשר רכשתי למען רווחת המטופל ולקידום הבריאות;

   

  אקפיד על בריאותי, רווחתי וכישוריי במטרה להעניק טיפול ברמה הגבוהה ביותר;

   

  לא אשתמש בידע הרפואי שלי כדי לפגוע בזכויות האדם ובחירותו, אף לא תחת איום;

   

  על כל אלו, אני מצהיר באופן חופשי, בכל ליבי ובכל מאודי.