• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הקוד האתי


  כללי האתיקה שגיבשה הלשכה לאתיקה, כוללים את כל השינויים וההתפתחויות הרבות שחלו בשנים האחרונות בשדה האתיקה הרפואית. אנו מצפים כי כל רופא במדינת ישראל, ישכיל להטמיע את אמות המידה האתיות המוצגות בכללי האתיקה המעודכנים, כי כללים אלו ישמשו את הרופא בעבודתו השוטפת וכי תוכנם יהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים של הסטודנטים לרפואה.

  בנוסף, אנו תקווה, כי גם המטפלים וגורמי הרפואה האחרים מלבד הרופאים וכן הציבור הרחב הכולל את ציבור המטופלים, יתוודעו לתוכנם של כללי האתיקה, וכי יהיה בכוחם של כללים אלו, תוך תהליך דינאמי ומתמיד של עדכון כללי האתיקה והתאמתם למציאות המשפטית, לשפר את יחסי האמון בין הצוותים הרפואיים לבין המטופלים ולהביא לשיפור מתמיד של איכות השירות הרפואי.