• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  טופס הסכמה לניכוי דמי חבר מהשכר
  ח.נ.,
  ניתן לנכות דמי חבר להר"י מהשכר בבית החולים/ קופות החולים.
  לשם כך יש למלא את כל השדות, לחתום וללחוץ על "שלח/י".
  הטופס יועבר למעסיק בבקשה להתחיל לנכות את דמי החבר משכרך.
  הסכמה לביצוע ניכוי דמי חבר ( מס – ארגון )

  סעיף 25 (א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח – 1958 מעגן את סמכותו של ארגון העובדים שהעובד חבר בו, לנכות משכרו של העובד תשלום דמי חבר בארגון העובדים שהעובד חבר בו, לטובת ארגונו היציג של העובד.
  לשון הסעיף קובעת כדלקמן
  "לשון ינוכו משכר העבודה,אלא סכומים אלה:
  (3) דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו , שיש לנכות מן השכר על פי הסכם קיבוצי
  או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו , והתשלומים הרגילים לוועד העובדים במפעל
  לפיכך, אני מבקש/ת בזאת לנכות משכרי את דמי החבר הנדרשים ע"י ההסתדרות הרפואית בישראל. אני מסכים/ה כי כוחה של התחייבות זו יהיה יפה לגבי כל דין ויש לראות בה הסכמה בכתב לניכוי דמי חבר בארגון עובדים כנדרש בחוק הגנת השכר.
  מספר תעודת זהות: (נא להקליד 9 ספרות)
  שם פרטי:
  שם משפחה:
  טלפון נייד:
  מהמוסד המעסיק:
  האם מועסק/ת ע"י קרן מחקרים
  החל מחודש:
  אני מועסק:

  תאריך תחילת עבודה:
  היקף משרה:
  חתימה דיגיטלית *חתום באמצעות העכבר או האצבע בטלפון נייד