• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הקדמה

  הזכאות לרכישת יחידות נוספות בכל הביטוחים שלהלן היא לחברי הר"י המשלמים דמי חבר, ולבני משפחתם.
  הפסקת תשלום דמי החבר תחייב את חברי הר"י ואת בני משפחתם בתשלום מלא לפי המחירים הרגילים של חברות הביטוח.

   

  חבר/ה זכאי/ת: חברים/ות המשלמים/ות דמי חבר מלאים באופן רצוף ובלבד שהחלו לשלמם לפני הגיעם לגיל  66 ו/או שילמו דמי חבר מלאים 12 חודש לפני פרישתם לגמלאות.

  * חברים/ות חדשים/ות (עד גיל 66 ו/או עד שנה לפני פרישה לגמלאות – המוקדם ביניהם), שלא היו חברי/ות הר"י קודם לכן, יצורפו לביטוח בתוך שלושה חודשים אם לא יסרבו להעברת פרטיהם האישיים למבטח כנדרש, וכן יוכלו לצרף את בני משפחותיהם ולרכוש הרחבות לכיסויים בגבייה אישית, בתוך 120 יום מהצטרפותם להר"י, על ידי מילוי טופס הצטרפות, ללא הצהרת בריאות ו/או חיתום רפואי.

  תחילת הזכאות לחבר/ה: בחלוף 30 יום ממשלוח הודעה על העברת נתוניהם האישיים למבטח (ובלבד שלא סרבו להעברת הנתונים), ו/או בחלוף 3 חודשי תשלום רצופים, המאוחר ביניהם, בכפוף להעברה של כל המידע האישי הנדרש למבטח על פי הרגולציה.

  הביטוחים להם זכאים חברי/ות הר"י כחלק מדמי החבר:

  ביטוח בריאות בסיסי משפחתי

  ביטוח בריאות קבוצתי כולל השתלות, תרופות מיוחדות, ניתוחים וטיפולים בחו"ל + לחברים עד גיל 47 יחידת פיצוי בגין מחלה קשה.

  ניתן להרחיב הכיסוי ו/או לרכוש ביטוח עבור בני משפחה בגבייה אישית:

  ביטוח בגבייה אישית ישירה עבור זכאים/ות ובני משפחותיהם/ן: הזכאות לרכישת יחידות נוספות ו/או רבדי הרחבה בכל הביטוחים שלהלן, היא לחברי/ות הר"י זכאים, וכן לבני משפחותיהם. (בני/ות זוג, ילדים, נכדים) של חברי/ות הר"י זכאים.

  * הפסקה ו/או פיגור בתשלום דמי החבר מעל חודשיים מבטלת באופן אוטומטי את הכיסוי לחבר/ה ולבני משפחתו, אולם מאפשרת לרכוש אותו בחברת הביטוח באופן פרטי, בנוסח ובעלות של פוליסה פרטית דומה בעת המעבר, ללא הצהרת בריאות ו/או חיתום רפואי, ובלבד שהיו מבוטחים בביטוח זה 36 חודשים. חבר/ה שפיגרו בתשלום מעל חודשיים כאמור לעיל, יוכלו לחזור ולהיות מבוטחים לאחר מילוי טופס הצטרפות חדש הצהרת בריאות ואחר שיעברו חיתום אצל המבטח.

  המבטחים בביטוחים קבוצתיים מעבירים מידע לאוצר (הר הביטוח) על המבוטחים ועל ביטוחיהם.

  לשאלות ועזרה ניתן לפנות למחלקת השירות במייל ובטלפון 03-6100471 או 03-6100436.