• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  זכות לקיצור יום עבודה ותוספת מעונות


  המקרה שהובא בפנינו עסק בקיצור חלקי של שבוע עבודה לאב מהקהילה הגאה אשר הביא לעולם ילד בשיתוף עם אם שאיננה בת זוגו לחיים. במסגרת הקיצור הופחתה משרתו של המבקש ל-37 שעות במקום 35 שעות. לעמדתנו קיצור שבוע העבודה במסגרת משרת הורה תינתן בין היתר גם לבני זוג מאותו מין ובני זוג שמגדלים יחד ילד ואינם גרים באותו בית

  על פי חוזר נציבות שירות המדינה – אגף קידום ושילוב נשים מיום נובמבר 2013, בכדי לקדם את השוויון בין המינים ולאפשר לאבות לקחת חלק פעיל בגידול הילדים – הומר המונח "משרת אם" ב"משרת הורה", בוטלה הזכות האוטומטית לנשים, וכיום זכויות ההורות ניתנות גם לידועים בציבור, להורים מאמצים, למשפחות אומנה, להורים גרושים (ניתן לצרף הסכם בדבר הסדרי ראייה במידת הצורך), ולבני/ות זוג מאותו מין.על פי חוזר נציבות שירות המדינה בעניין משר הורה, חוזר מס' 8 מיום 21.10.2015, זכויות ההורות חלות על העובדים המועסקים בכל סוגי ההעסקה.

  סעיף 4 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 קובע כי זכאית עובדת, בהתאם לתנאי העבודה הנהוגים במקום עבודתה, לזכות בקשר להורות, תהא זכות זו נתונה גם לעובד המועסק במקום עבודה שבו נהוגים תנאי עבודה כאמור, אם התקיים בו אחד מאלה:

  בת זוגו היא עובדת או עובדת עצמאית ולא נעדרה מעבודתה, מעסקה או מעיסוק במשלח ידה מכוח זכאותה כאמור בסעיף קטן (ב)(1) או (2) או שלא השתמשה בזכות כאמור בסעיף קטן (ב)(3) או (4);

  במקרה שהובא בפנינו האם הביולוגית לא מקבלת תוספת מעונות ולפיכך, לעמדתנו הרופא האב, זכאי לקבל את תוספת המעונות מאחר והוא עומד בתנאי סעיף 4(א)(4) לחוק.