• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פנסיה צוברת


  על פי ההסכמים הקיבוציים, זכאים הרופאים להיות מבוטחים בהסדר ביטוח פנסיוני.
   

  להלן ייסקרו עיקרי זכויות הפנסיה המגיעות לעובד המבוטח בקרן פנסיה צוברת.


  בקרנות הפנסיה הצוברות יש לעשות הבחנה בין קרן פנסיה צוברת ותיקה שבהסדר הפועלות לפי תקנון אחיד, קרן פנסיה צוברת ותיקה שאינה בהסדר (מאוזנת), ובין קרן פנסיה צוברת חדשה.


  עובדות יסוד בפעולת קרנות הפנסיה:

  קרן הפנסיה פועלת על פי תקנונה, בכפיפות לפקודת מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופת- גמל) ולאישור ופיקוח משרד האוצר.

  קרן הפנסיה הוותיקה מושתתת על עקרון של ביטוח הדדי: כל חבר בקרן, בכל גיל, זכאי, בגין כל שנת חברות לשיעור פנסיה ממוצע זהה.

  קרן הפנסיה הצוברת החדשה מושתתת על עקרון אקטוארי, כלומר עקרונות החישוב של תוחלת חיים.