• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הגדרות


  קופת גמל

  קופה או קרן שהוקמה, אושרה ומנוהלת בכפיפות לתקנות מס הכנסה - "כללים לאישור וניהול קופות גמל", ואשר מיועדת לצבירת כספים למטרות הקשורות לביטחון סוציאלי. מטרת כל קופת גמל נכללת בשם הקופה, כמו: "קופת גמל לתגמולים", "קופת גמל לפיצויים", "קופת גמל לקיצבה", "קופת גמל לדמי חופשה" ועוד.

   

  קופת גמל לתגמולים

  קופת גמל שנועדה לשלם תגמולים (סכום הון שהצטבר בה) לעמית הקופה, מכספים שהצטברו בחשבונו בקופה.
  מבחינים בין:

  • קופת גמל לשכירים - קופת גמל שבה מפקידים העובד ומעסיקו תשלומים חודשיים בעבור העובד.
  •  קופת גמל לעצמאים - קופת גמל שבה מפקיד רק החוסך עצמו כספים.

   

  קרן פנסיה צוברת הוותיקה

  קרן שנועדה לצבירת כספים לתשלום פנסיה, והוקמה לפני 1.1.95.

   

  קרן פנסיה צוברת החדשה

  קרן שנועדה לצבירת כספים לתשלום פנסיה, והוקמה לאחר 31.12.94.

   

  קרן השתלמות

  קופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים.

   

  שאיריו של עובד ושל פנסיונר הם:

  הגדרת המונח "שאיר" מופיעה בחוק שירות המדינה (גמלאות) ובתקנות קרנות הפנסיה השונות. כאן תמצא את העקרונות הכלליים המשותפים לכולם:

  • האלמנה או האלמן, לרבות הידועים בציבור כאלמן או כאלמנה.
  • ילדיו עד הגיעם לגיל 18, ואם התגייסו לשירות חובה בצה"ל, כל עוד לא סיימו את שירות החובה. וכן, ילד מעל גיל 18 שאינו מסוגל מפאת נכות לכלכל עצמו ושכל פרנסתו הייתה על העובד.
  • הוריו, אם אין להם הכנסה משלהם וכל פרנסתם הייתה על העובד והוכרו כתלויים על ידי הגוף המשלם את הפנסיה.