• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  כללי


  על פי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, החל משנת *2012, 80% מההשתכרות הכוללת של הרופא (כולל עבודה נוספת, אך לא כולל החזר הוצאות) – תבוטח בהסדר פנסיוני  - הסדר אליו מועברים תגמולי עובד, תגמולי מעביד, ותשלומים עבור פיצויים, למטרת תשלום פנסיה, ואשר כולל ביטוח למקרי אובדן כושר עבודה או מוות.
   

  בגין יתרת ההשתכרות הכוללת של הרופא (כולל עבודה נוספת, אך לא כולל החזר הוצאות) – 20% - יועברו תשלומים לקופת גמל.
   

  יש מספר קבוצות רופאים אשר מוחרגות מההסדר הכללי - רופאים מוחרגים בשירותי בריאות כללית שהוגדרו כמוחרגים בהסכם 2000, רופאי מדינה שהוגדרו בהסכם המעבר בין פנסיה תקציבית לצוברת, ורופאי מינהל במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות שבמשרד הבריאות.
   

  *משנת 2000 – 70% להסדר פנסיוני, 30% לקופת גמל.