• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  10.1.2012: מרכז השלטון המקומי הפיץ הנחיות ליישום ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום 25.8.11


  ביום ה-24.11.11, חתמו נציגי מרכז השלטון המקומי על ההסכם הקיבוצי.

  בהתאם לכך,  יצא חוזר מנכ"ל מס' 498 דצמבר 2011, בו נקבעו הנחיות ליישום ההסכם הקיבוצי מיום 25.8.11.

  בחוזר זה נקבע כי יש להפעיל את הפעימה הראשונה בהסכם הקיבוצי, על הרופאים המועסקים ברשויות המקומיות, המדורגים בדירוג הרופאים ומשכורתם נקבעת על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים על דירוג הרופאים.

  עליית השכר, על-פי טבלת השכר המעודכנת, תעודכן במשכורת חודש דצמבר, כאשר התחולה תהיה רטרואקטיבית מיום 1.8.2011.