• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  זכאות לתוספת זמן


  חשוב לדעת!

  חשוב לדעת !! ניתן לקבל תוספת זמן רק במידה והאבחון הינו אבחון שבוצע במקום המוכר על ידי המועצה המדעית (הרשימה מפורטת בהמשך)

  מידע כללי

  התאמות מיוחדות ו/או תוספת זמן יינתנו בהתאם לעמידה בקריטריונים הבאים:

  • את הבקשה לתוספת זמן ו/או התאמות מיוחדות ניתן להגיש עם טופסי ההרשמה לבחינה או בנפרד עד חודש לפני מועד הבחינה
  • ועדת הבחינה לא תטפל בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה או בקשות שלא יצורפו אליהם האישורים המתאימים
  • אורך תוספת הזמן בכל חלק של הבחינה על פי נוהלי המועצה המדעית לזכאים, הינו תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה
  • כל נבחן העונה על הקריטריונים שיפורטו להלן וסבור כי הוא זקוק להתאמה שונה מזו המפורטת כאן, רשאי לפנות אל ועדת החריגים בצרוף מסמכים רלוונטיים .
  • יש להגיש את הבקשה באמצעות  טופס מקוון

   

  התאמות לנשים בהריון

  • נשים שביום הבחינה מצויות בהריון על פי אישור מרופא נשים שניתן על סמך בדיקת דם, זכאיות לתוספת זמן של 15 דקות על כל שעת בחינה.
  • התאמה תינתן אך ורק בהצגת אישור רפואי תקף

   

  התאמות לנשים מניקות

  • נשים שביום הבחינה צריכות לצאת להניק או לשאוב חלב תהיינה זכאיות לתוספת זמן של חצי שעה

   

  התאמות בגין מגבלה רפואית או פיזית קבועה או זמנית

  • נבחן עשוי להיות זכאי לתוספת זמן או התאמות אחרות בגין מגבלה רפואית או פיזית, קבועה או זמנית, או כל בעיה אחרת העלולה להקשות על היבחנותו בתנאים הרגילים בצרוף אישורים מתאימים.
  • נבחן המעוניין להגיש בקשה להתאמות בשל המגבלות יעשה זאת בעת מילוי טופס ההרשמה לבחינה או עד חודש לפני מועד הבחינה.

   

  התאמות בגין אבחון לקות למידה

  נבחן עשוי להיות זכאי לתוספת זמן או התאמות אחרות בגין אבחון תקף של לקות למידה ובלבד שיענה על התנאים הכללים המפורטים להלן ועל התנאים הספציפיים המפורטים ביחס לכל אבחון בפני עצמו.

  • האבחון נעשה לאחר גיל 20
  • האבחון נעשה על ידי מכון מוכל על ידי המועצה המדעית
  • יש להגיש מסמכים המאשרים את כשירותו של המאבחן
  • לא יתקבל אבחון שאינו עומד בקריטריונים
    

  פניות שיתקבלו בנושא לקות למידה ייענו רק לאחר קבלת תוצאות האבחון שמוכר על ידי  המועצה המדעית לפי הפירוט

  מכוני אבחון שבהם ניתן לעבור אבחון באמצעות מת"ל

   

  חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל-חי

  04-8181421

   

  מכון יה”ל, אוניברסיטת חיפה
  04-8249022

   

  מכון יעל, חיפה

  04-8383373

   

  מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

  04-6423449

   

  מלל מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה

  09-7781126

   

  מכון בן-דרור, רמת-השרון

  03-5499895

   

  המכללה האקדמית בית ברל, סמוך לכפר-סבא

  09-7476994

   

  מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית, ירושלים (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)

  02-5881183

   

  מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים

  02-6759584

   

  מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה

  08-8588139

   

  מת”ל אוניברסיטת תל אביב

  03-6405449

   

  מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי

  04-9015238

   

  מכון האבחון אריאל, אוניברסיטת אריאל

  03-9066318

   

  מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב

  03-6901634

   

  מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע

  08-6479487

   

  מכון אורן, מכללת אורנים

  04-9838997/71

  מכון משאבים, שירותים פסיכולוגיים ונוירופסיכולוגיים
  08-6238899

  *יתקבלו אישורים לתוספת זמן ממוסד הלימודים האוניברסיטאי.

  נבחן העומד בתנאים לקבלת לתוספת זמן, יגיש את המסמכים הרלוונטיים בעת ההרשמה לבחינה. את הבקשה לתוספת זמן יש לשלוח בכל רישום לבחינה גם אם נשלחה בעבר. לא תינתן תוספת זמן לנבחנים שלא אושרה להם תוספת מבעוד מועד.