• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  קרן השתלמות


  קרן השתלמות היא קופת חיסכון, שנועדה במקור לשמש את העובדים למימון השתלמויות כגון כנסים מקצועיים ולימודי המשך, אולם כיום משמשת על פי רוב כאפיק חסכון כללי לטווח בינוני - האפיק היחיד שלא לטווח ארוך, שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

  בהתאם לתקנות מס הכנסה שיעור ההפרשות המותר לקרן השתלמות מותנה בכך שהעמית יפריש מדי חודש 1/3 לפחות מסכום המעביד.


  על פי ההסכם הקיבוצי החל על הרופאים, לקרן ההשתלמות מפרישים הרופא והמעסיק תשלומים המחושבים בשיעורים שלהלן:

  חלק הרופא: 2.5%

  חלק המעסיק: לכלל המומחים והמתמחים 7.5%.

   

  ביחס לרופאים מנהלים ורופאים מתמחים ומומחים באזור פריפריה א*, קיים הסדר מיוחד שאושר ועודכן בתקנות מס הכנסה לפיו נעשתה אבחנה בין דור א' לדור ב' –

  מנהל ותיק כפי שמוגדר בהסכם הקיבוצי (מנהל נכון ליולי 2008) – 11.5% מעסיק, 2.5% עובד;

  מנהל חדש (מנהל שאינו מנהל ותיק) – 11.5% מעסיק, 3.83% עובד (מינואר 2009);

  מתמחה ורופא ותיק באזור פריפריה א' (אשר היה מועסק ביום 1.7.2008) – 10% מעסיק, 2.5% עובד;

  מתמחה ורופא חדש באזור פריפריה א' – 10% מעסיק, 3.33% עובד (מינואר 2009).


  המשכורת הקובעת לחישוב ההפרשה לקרן השתלמות הוא השכר לחישוב יום עבודה (שכר משולב + מקצועות מיוחדים + תוספת בריאות הציבור וכן התוספות הרשומות מטה לפי זכאותו האישית של כל רופא לקבלם): תוספת פריפריה א' + תוספת שילוב + תוספת ניהול + תוספת מרפאות (42%), תוספת תפוקה, תוספת גמול ייעוץ, תוספת 15%, תוספת רופאים 42% תוספות פריפריה ב' + 2000.


  בעקבות תיקוני החקיקה בשנים האחרונות, יש כיום לעובד הזכות לבחור את קרן ההשתלמות שלו, ועל המעסיק חלה החובה לקבל את הבחירה, ואין הוא רשאי להתנות את תשלומיו בהפקדה בקרן השתלמות מסוימת או בקרן השתלמות מתוך רשימה ספציפית שהוא בחר.


  עם זאת יצויין, כי קיימת קרן השתלמות "יהב רופאים חברה לניהול קופות גמל בע"מ" המיועדת לרופאים שכירים בלבד. 

   _____________________________________

  *אזור פריפרי א': בתי-חולים: העמק, סורוקה, נהריה, חדרה, צפת, פוריה, אשקלון, פרדסיה, שער-מנשה, רמות, רמז, מרכז בריאות קרית שמונה, מרכז בריאות בקה או גרבייה, מרכז גריאטרי פרדס חנה.