• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  על אודות המועצה המדעית


  המועצה המדעית מופקדת על פי חוק על ההתמחות ועל התמקצעות הרופאים במדינת ישראל. היא מעורבת בכל שלבי ההכשרה הרפואית, ושמה לה למטרה להבטיח הכשרה רפואית איכותית ומתעדכנת לקידום הרפואה בישראל.


  תפקידי המועצה המדעית כוללים:

  • קביעת מסלול התמחות, הסילבוס המורחב והמיומנויות הנדרשות (רשימת ניתוחים, פעולות) בכל אחת מ-56 ההתמחויות בישראל ועדכונן המתמיד.
  • הכרה ובקרה של כ-1,500 המחלקות/מרפאות המוכרות לצורך התמחות, על פי קריטריונים מובנים.
  • עריכת בחינות התמחות בכתב ובעל פה ובדיקה מתמדת של איכותן.
  • ייזום ובקרה של תוכניות השתלמות עמיתים להתמקצעות נוספת מובנית לאחר ההתמחות.
  • קידום התעדכנות רפואית מתמדת, CME, לרופאי ישראל.
  • פעילות מתמדת מול מוסדות מול בתיה"ס לרפואה ומוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

  המועצה המדעית היא גוף מדעי בלתי תלוי. היא מהווה גוף מייעץ וממליץ למשרד הבריאות, שהינו הגוף המאשר.

  במפעל העשייה האדיר של המועצה המדעית נוטלים חלק אלפי רופאים מדי שנה, המבצעים עבודתם בהתנדבות וללא תגמול כספי, מתוך תחושת שליחות וחובה לדאוג לרמתה הגבוהה של הרפואה במדינת ישראל.

  המועצה המדעית פועלת באמצעות הגופים הבאים: 

  הוועד הפועל
  נשיאות המועצה המדעית
  ועדת ההתמחות
  ועדת הבחינות העליונה
  ועדת מדעי יסוד
  ועדת חינוך
  ועדת הערר
  ועדות מקצועיות לאישור תואר מומחה
  הוועדה להכרה וביקורת
  נציב פניות המתמחים