• אתרי הר"י
  • צרו קשר
  • פעולות מהירות
  • עברית (HE)
  • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

    מה תרצו למצוא?

    יג. פירוק

    420. ועידה ארצית שלא מן המניין, שתזומן במיוחד לשם כך, מוסמכת להחליט על פירוק הר"י ברוב של 75% מקולות בעלי זכות ההצבעה. עם פירוק הר"י, יועבר כל הרכוש שבבעלותה לרשות מוסדות ציבוריים בעלי מטרה זהה. רשימת המוסדות האלה תיקבע על-ידי הוועידה שכונסה לעניין הפירוק.