• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  יב. שינויים

  418. הוועידה הארצית מוסמכת לאשר שינויים ותוספות לתקנון הר"י. סעיפי השם והמטרות ישונו ברוב של 75% מכלל בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בוועידה. הסעיפים האחרים ישונו ברוב של למעלה מ-50% מכלל בעלי זכות ההצבעה הנוכחים בוועידה.

  419. על אף האמור לעיל, יהיה רשאי הוועד המרכזי לקבל שינויים דחופים בתקנון הר"י ולאשרר אותם בוועידה הארצית הבאה, ותהיה הוועידה הארצית מוסמכת לקבל החלטת ועידה המורה על שינויי התקנון באופן שונה מהקבוע לעיל לעניין נושאים מסוימים, שיפורטו בהחלטה, למעט סעיפי השם, הכשרות המשפטית והמטרות.