• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ב. הכשרתה המשפטית של הר"י

  2.  הר"י היא אישיות משפטית, עם כל הזכויות והחובות הנובעות מכך. הוועד המרכזי הוא הגוף הממונה על קביעת המדיניות של הר"י בתחומים ובנושאים שונים, הנמצאים על סדר היום הציבורי, החברתי, המקצועי והכלכלי. הוועד המרכזי פועל באמצעות מזכירות נבחרת. בהיעדר קביעה אחרת, יחייבו את הר"י חתימתם של שניים מבעלי התפקידים שלהלן, בצירוף חותמת הר"י: יו"ר הר"י, אחד מסגני היו"ר, מזכ"ל הוועד המרכזי וגזבר הוועד המרכזי. הר"י רשאית לפעול להקמת חברות, ובלבד שהפעולה נעשית לטובתם של הרופאים ולקידום מטרות הר"י.

   

  3. הר"י היא ארגון העובדים היציג של רופאי ישראל, הפועל כארגון מקצועי, עצמאי, בלתי תלוי ובלתי מפלגתי לקידום הרופאים והרפואה בישראל.

   

  4. משרדי הר"י ימוקמו בכל אזור במדינת ישראל, אשר ייקבע על-ידי הוועידה הארצית. להר"י מספר סניפים פעילים ברחבי הארץ, כפי שיידרש מעת לעת, הפועלים כדי לשרת את הרופאים, בעיקר מבחינה חברתית, במקום מגוריהם.

   

  5. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.