• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  סוגי חברויות


  בהר"י כמה סוגי חברויות. ראו הפירוט להלן כפי שמופיע בתקנון הר"י:


  חברים מן המניין

  1. רופאים המורשים לעסוק ברפואה בישראל זכאים להיות חברים מן המניין בהר"י.
  2. חבר מן המניין, המשלם דמי חבר להר"י, הוא חבר שיש לו הזכות המלאה לבחור ולהיבחר למוסדות הר"י למיניהם וליהנות מכל מגוון השירותים, מהזכויות ומהחובות.

   

  חברים שלא מן המניין

  1. בעלי השכלה אקדמית, העוסקים בתחום מדעי החיים, ורופאי שיניים בעלי מומחיות בכירורגיית פה ולסתות או רופאי שיניים מתמחים בכירורגיית פה ולסתות, רשאים להגיש מועמדות להצטרף להר"י כחברים שלא מן המניין.
  2. חברים שלא מן המניין הם בעלי זכויות וחובות כשאר חברי הר"י, למעט הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות הר"י השונים, ובתנאי ששילמו את מסי החבר כפי שנדרש.

  * בישיבת הוועד המרכזי ביום 21.10.10 הוחלט כי כל רופא שיניים יכול להיות חבר שלא מן המניין בהר"י.

   

  רופאי צה"ל, משטרה וכוחות הביטחון


  רופאים המשרתים בצה"ל, במשטרה ובשאר כוחות הביטחון, יתקבלו כחברים מלאים בהר"י, בכפוף למגבלות תנאי שירותם. מסי החבר ייקבעו לכל קבוצת רופאים בהתאם לזכויותיהם ולשירותים שיקבלו מהר"י. סעיף זה אינו חל על רופאים שהינם אזרחים עובדי צה"ל.

   

  חברים עמיתים

  1. סטודנטים לרפואה, בשנה השישית ללימודים ובוגרי בית הספר לרפואה בעלי תעודת גמר של הפקולטה לרפואה (סטאז'רים) יתקבלו כחברים עמיתים בהר"י.
  2. חברים עמיתים לא יהיו מחוייבים בתשלום מסי חבר להר"י ולא יהיו בעלי זכויות בהר"י, למעט הזכות לקבל עיתונות שהר"י מוציאה לאור.
  3. עם קבלת הרישיון לעסוק ברפואה בישראל, יהיו חברים עמיתים לחברי הר"י, כהגדרתם בסעיפים 7-8 לעיל.

   

  יקירי הר"י


  לוועד המרכזי תהא סמכות להעניק תואר "יקיר הר"י" לאדם, אשר פעל בצורה יוצאת דופן לקידום הרפואה והרופאים בישראל.

   

  חברי חוץ


  רופאים המתגוררים בחו"ל שרוצים לתמוך בפעולות הר"י ולעזור בהתפתחותה מתקבלים להר"י כ"חברי חוץ". רופאים אלה יהיו זכאים לזכויות מצומצמות, אשר יפורטו על ידי הוועד המרכזי.

   

  קבוצות מיוחדות ופטורים

  1. קבוצה או קבוצות של רופאים חברי הר"י עשויים להיות זכאים לפטור זמני או להפחתה זמנית בסכום מסי החבר שעליהם לשלם להר"י, על פי נסיבות וקריטריונים שייקבעו מעת לעת על ידי מזכירות הר"י.
  2. בקשה של רופא יחיד חבר הר"י, לפטור או להפחתה בתשלום מסי החבר תוגש בכתב, בצירוף נימוקים, למחלקת פרט ורווחה בהר"י, וזו תדון בבקשתו בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידי יו"ר ועדת כספים ורווחה.

   

  רופאים שעומדים בקריטריונים המפורטים לעיל, רשאים להגיש מועמדות להצטרף כחברים להסתדרות הרפואית בישראל.  

  רופאים שהצטרפו להר"י (בהתאם לדרישות ולהנחיות הקיימות) נהנים מהטבות שונות במסגרת תשלום דמי החבר.