• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פורום המתמחים


  פורום המתמחים מטעם הר"י הוקם לצורך טיפול באתגרים עימם מתמודדים המתמחים במהלך תקופת התמחותם.

  הפורום מורכב מנציגי המתמחים בוועדי הרופאים, נציגי המתמחים באיגודים השונים ומנציג מכל בית חולים / מחוז בקהילה, שנבחר על ידי כלל הרופאים המתמחים, חברי הר"י, בבית החולים / מחוז בקהילה, בבחירות ישירות.

  מטרות הפורום הינן קידום עניינם של המתמחים. 

  הפורום מסייע, בין היתר, בטיפול בפניות מתמחים ונציגיו הינם שותפים פעילים במוסדות הר"י השונים: מזכירות הר"י, מכון לאיכות ברפואה, מח"ח, ועד מרכזי, ועדת התמחות, ועד הפועל, ועדת הכרה, ועדת בחינות וכדומה.

  חברי הפורום משתתפים גם בדיונים בכנסת ובמשרד הבריאות.