• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ארגון המתמחים של הר"י


  ארגון המתמחים של הר"י הוקם לצורך טיפול באתגרים עימם מתמודדים המתמחים במהלך תקופת התמחותם.

  הארגון מורכב מנציגי המתמחים בוועדי הרופאים, נציגי המתמחים באיגודים השונים ומנציג מכל בית חולים / מחוז בקהילה, שנבחר על ידי כלל הרופאים המתמחים, חברי הר"י, בבית החולים / מחוז בקהילה, בבחירות ישירות.

  מטרות הארגון הינן קידום עניינם של המתמחים. 

  הארגון מסייע, בין היתר, בטיפול בפניות מתמחים ונציגיו הינם שותפים פעילים במוסדות הר"י השונים: מזכירות הר"י, מכון לאיכות ברפואה, מח"ח, ועד מרכזי, ועדת התמחות, ועד הפועל, ועדת הכרה, ועדת בחינות וכדומה.

  חברי הארגון משתתפים גם בדיונים בכנסת ובמשרד הבריאות.


  חברי הארגון