• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הפעלת שירות בריאות מרחוק ברפואת ילדים - אמות מידה  רקע
  ‫שירותי בריאות מרחוק עשויים לשפר את השירות הניתן למטופלים, אך יחד עם זאת קיימות שאלות מורכבות בהיבטים המקצועיים, הטכנולוגיים, המשפטיים והכלכליים. מדובר במגוון שירותים, השונים במהותם זה מזה ולפיכך יש צורך ‫בבחינה פרטנית של כל שירות בריאות מרחוק, ככל שירות רפואי חדשני.

  ‫אגף בריאות דיגיטלית, יחד עם חברי רשת ענבר בליווי ארגון מעוז הקימו באוגוסט 2020 את קהילת רפואה מרחוק. היוזמה נבעה מהצורך הדחוף להסדיר סוגיות שהתעוררו בתחום הרפואה מרחוק, ובכלל זאת סוגיות של הטמעה ונגישות של השירותים הניתנים מרחוק, מתוך כוונה שהידע הנצבר אצל המטפלים ישותף ויהווה בסיס ללמידה וקבלת ‫החלטות לגבי אופן השימוש ברפואה מרחוק בכלל מערכת הבריאות.

  ‫קהילת רפואה מרחוק מתנהלת בקבוצות עבודה תחומיות ובמקרה דנן, בתחום רפואת הילדים. מטרת קבוצת רפואת ילדים מרחוק הינה לשפר ולקדם העברת מידע רפואי וצרכים עבור המטפלים והציבור. במסגרת עבודתה הקבוצה קיבלה על עצמה לנסח אמות מידה לשימוש מושכל ברפואה מרחוק בתחום רפואת הילדים ולהלן המלצותיה.

  מהדורת 2024