• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  לא להתערבות האוצר בשכר הרופאים העצמאים


  31/01/2023

  רופאות ורופאים יקרים שלום רב,

  לאחרונה הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעה ובקשה לצווים זמניים בעניין כוונתו של הממונה על השכר לפקח על שכר רופאים עצמאיים בקופות החולים. לעמדתנו, אין סמכות לממונה על השכר במשרד האוצר להתערב ולפקח על התגמול של הרופאים העצמאיים ואלו אינם כפופים, לעמדתנו לחוק יסודות התקציב, אינם כפופים להסכמים הקיבוציים ולא מקבלים את מלוא הזכויות הס וציאליות שהם זכאים להן.

  אנו מבקשים להבהיר כי הר"י, כארגון היציג של כלל הרופאים, מתנגדת נחרצות לכל מהלך שיש בו כדי להתערב בשכר, בתנאי העבודה ובהטבות שאתם זכאים להן. עמדתנו, כפי שהועברה גם למשרד האוצר הינה כי יש בהתערבות זו כדי לפגוע באופן משמעותי וישיר לא רק בהשתכרות שלכם, אלא גם בהסתמכות שלכם על השתכרות זו עם קליטתכם לקופה. כמו כן, התערבות בוטה זו פוגעת בתחרות בין הקופות ובחופש העיסוק שלכם ובעיקרון חופש החוזים, עת קיים מחסור חמור ממילא ברופאים ובעיקר באזורי הפריפריה.

  יתר על כן, הניסיון של הממונה על השכר להגביל (בשלב זה) את שכרם של רופאי הילדים ורופאי המשפחה בקופות החולים מאוחדת ומכבי הוא תקדים להרחבת ההגבלות והפיקוח בכלל הקופות ובכל המקצועות ובאופן פסול תוקע טריז בין רופאים בקופות השונות ובעלי מומחי ויות שונות. אנו מתנגדים לכל ניסיון של הממונה על השכר להכפיף לסמכותו רופאים עצמאיים בקופות החולים, הדברים מקבלים משנה תוקף בייחוד בעת שבה הרופאים חווים קשיים משמעותיים בסביבת עבודתם, בטיחותם וביתר שאת לאחר תקופה ממושכת ומאתגרת של משבר קשה מנשוא במלחמה בנגיף הקורונה, שאליה נרתמו כחוד החנית במרפאות הקהילה ותוך סיכון לחייהם ולבריאותם.

  צר לנו שמדינת ישראל בוחרת להיתלות במידע מגמתי, אשר מאפיין תופעות שוליות המתרחשות בעיקרן באזורי פריפריה, תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה ששכרם של רופאים עצמאיים רבים לא התעדכן משך שנים, או עלה באחוזים בודדים בלבד וזאת מול שלל הוצאות האחזקה הרבים וה מגוונים בהקמת הקליניקה וציוד הרפואי, אשר מחירם רק עולה ועולה ביחס ישיר לעליו ת יוקר המחייה.

  בכוונת הר"י להצטרף להליך התביעה ונפעל בכל דרך אפשרית ובכל האמצעים העומדים לרשותנו, ארגונית ומשפטית כדי להתנגד למהלך של הממונה על השכר ובמידת הצורך נשקול גם נקיטת הליכים לקביעת יחסי עובד- מעסיק לגבי הרופאים העצמאיים בקופות החולים, על כל המשתמע מכך. נמשיך לעדכן אתכם על המהלכים לטובת הגנה על שכרכם ועל תנאי עבודתכם.

  בברכה,
  פרופ' ציון חגי יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל


  העתקים:
  סגני יו"ר הר"י פורום העצמאיים של הר"י
  מנכ"לי קופות החולים
  סמנכ"לי משאבי אנוש קופות החולים
  ד"ר דב אלבורקק,סמנכ"ל רפואה מאוחדת
  ד"ר מירי ראובני מזרחי, ראש חטיבת בריאות מכבי
  עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל הר"י
  עו"ד שרון דיין , ראש תחום רפואת הקהילה- הר"י
  בחזרה לכל עדכונים ופרסומים