• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ליקויי בריאות, הערכת נכות ושיקום כישורי נהיגה

  בעריכת: נאוה רצון, ראש החוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת ת"א והחברה לקידום מקצועי במערכת נכות, תפקוד וכושר עבודה.

  נהיגה היא חלק מחיי היומיום של האדם אם בדרכו אל ומאת העבודה, אם כחלק בלתי נפרד מעיסוקו ואם כחלק מפעילויות מגוונות אחרות. העוסקים בקידום מקצועי, הערכת נכות, תפקוד וכושר עבודה חשוב שיכירו מסגרות שונות לאבחון ושיקום כישורי נהיגה.

  חוברת זו מציגה שלוש מסגרות שמטרתן לקדם נושאים אלה. המאמר הראשון הוא פרי עטם של ד"ר אלכסנדר גור-אריה, רופא אחראי, המרב"ד ופרופ' ריבק, מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (המרב"ד) שהינו יחידת סמך של משרד הבריאות. מאמרו מציג את אופן יישום פקודת התעבורה [סעיף 12 ב' (א)] הקובעת כי "רופא המטפל באדם שמלאו לו 16 שנים והוא מאבחן אצלו מחלה וסבור כי אותו אדם עלול בנהיגתו לסכן את עצמו או את הזולת מחמת אותה מחלה, ידווח על המחלה לרשות שקבע שר הבריאות". המאמר מציג את הקווים המנחים את המרב"ד בכל הקשור לליקויי בריאות העלולים לגרום לירידה בכישורי נהיגה וכתוצאה מזה לפגוע בבטיחות הנהיגה.

  המאמר השני הוא פרי עטה של הגב' פנינה וייס, מרפאה בעיסוק ומשקמת נהיגה המציגה את הגישה השיקומית העוסקת בהערכת מיומנויות הנהיגה בכדי לקבוע את עיתוי הפנייה למרב"ד. בנוסף, מציגה המחברת את נושא שיקום העצמאות והבטיחות של הנוהג הסובל ממגבלה בתחומי תפקוד מוטוריים, חזותיים, תפיסתיים וקוגניטיביים הקשורים לנהיגה.

  את המאמר השלישי כתבו גב' שושנה גולדברג-מאיר וגב' יהודית שהם מרפאות בעיסוק ממילב"ת אשר סקרו את הקשר בין תפקוד האדם, מאפייני כסא הגלגלים, הרכב ואביזרי הרכב. הכותבות תארו כיצד ארגון הסביבה, עם וללא טכונולוגיה מסייעת, מאפשרת לשפר את איכות החיים של אנשים עם מוגבלות מוטורית-תחושתית, ותורם לשיקום ניידות של אנשים הנעזרים בכסא גלגלים.

  לסיום צורפו לקובץ זה גם המלצות מינהל הרפואה באשר למצבי חולי וליקויי בריאות של נהגים בהם יש לשקול דיווח למרב"ד.

  אנו תקווה כי המאמרים המוצגים בזאת יתרמו לאיתור אנשים אשר מצבם הבריאותי פוגע בכישורי הנהיגה שלהם, כמו גם להגברת המודעות לאפשרויות של שיקום נהיגה העשויים לסייע ליכולת הניידות של אנשים עם מוגבלות ולאפשר נהיגה בטוחה.

   


  מהדורת 2008