• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פעילות ניהול סיכונים פרואקטיבית לקידום בטיחות הטיפול במערכת הבריאות בישראל  תחום ניהול סיכונים לקידום בטיחות הטיפול מתאפיין בשלוש גישות בסיסיות:
  א. פעילות ריאקטיבית - פעילות המתבצעת בעקבות התרחשות אירוע חריג על מנת ללמוד ולהפיק לקחים למניעת הישנותם של אירועים דומים בעתיד. פעילויות ריאקטיביות טיפוסיות לניהול סיכונים הן: תחקיר בטיחותי, (RCA - Root Cause Analysis)  וועדות בדיקה כמוגדר בחוק זכויות החולה 1996.
  ב. פעילות אינטראקטיבית - פעילות המתבצעת מיידית אחרי התרחשות אירוע חריג ומטרתה לאתר ולהפחית את הנזקים המידיים כתוצאה מהתרחשות האירוע. הערכת מצב בריאותו של המטופל אחרי אירוע חריג, גילוי נאות, דיווח לגורמים רלוונטיים, הערכת מצב המטפלים המעורבים, כולם מהווים דוגמאות לפעילות אינטראקטיבית.
  ג. פעילות פרואקטיבית - פעילות ייזומה לאיתור, הערכה ובקרה על סיכונים.

  על מנת, שפעילות ניהול סיכונים תהיה אפקטיבית בשיפור בטיחות הטיפול היא צריכה לכלול תמהיל של כל שלוש הגישות שהוזכרו לעיל.

   

  מהדורת 2023