• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  קידום תרבות בטיחות בארגון רפואי  העניין בתרבות ארגונית ואקלים ארגוני התעורר בקרב החוקרים אחרי מלחמת העולם השנייה, בניסיון להבין איך מאפיינים ארגוניים משפיעים על רמת ביצוע. ההגדרה הראשונה של “אקלים בטיחות” מופיעה במאמרו המקורי של פרופ’ דב זהר: "תפיסה משותפת של עובדים לגבי החשיבות היחסית של התנהלות בטוחה בהתנהגות שלהם בעבודה". לטענת המחבר, "אקלים בטיחות" צריך להתייחס לתפיסות של העובדים באשר לחשיבותה של הבטיחות בארגון בהשוואה לייצור.
  הוגדרו 4 גורמים המגדירים את אקלים הבטיחות:

  א. מחויבות ההנהלה לנושא בטיחות,
  ב. תגמול על התנהגות בטוחה,
  ג. השפעה של תפוקה נדרשת על בטיחות,
  ד. השפעה של התנהגות בטוחה על הסטטוס החברתי.

  המסקנה היא כי קיים קשר בין תרבות בטיחות ואקלים בטיחות לבין תוצאי בטיחות, כך, שארגונים עם תרבות
  בטיחות ברמה גבוהה חשופים פחות לתאונות מאשר ארגונים עם רמת תרבות ירודה.

   

  מהדורת 2022