• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  המעקב האמבולטורי במרפאת ילדים לאחר תינוקות עם צהבת ילודים

  צהבת הילוד היא תופעה שכיחה מאוד, וכשני שלישים מן הילודים ייפתחו אותה בימים הראשונים לאחר היוולדם. ברוב המקרים, הצהבת אינה מחייבת נקיטת פעולות, אך כיוון שקיים פוטנציאל לנזק ארוך טווח, חשוב מאוד שייעשה מעקב רפואי הולם.

  ההנחיות להלן: מיועדות לסייע לרופא הילדים בקהילה בקבלת החלטות על המעקב הקליני והמעבדתי אחר תינוקות עם צהבת ילודים ששוחררו ממעקב בית החולים. ההנחיות מתרכזות במעקב בשבוע הראשון לחיים, ובמעקב אחר תינוקות עם צהבת ממושכת, והן משלימות את ההנחיות לטיפול ומעקב אחר צהבת הילוד 2013 של האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה המופיעות באתר האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה.

   

  מהדורת 2022