• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ניתוחי LASIK

   להלן נייר עמדה שפירסם איגוד רופאי העיניים בנושא ניתוחיLASIK :

  כללי:

  Laser in situ keratomileusis (להלן: Lasik) הינה שיטת טיפול לתיקון ליקויי ראיה.

   

  1.    התוויה לטיפול:

  טיפול ה-LASIK יתבצע באנשים עם קוצר ראיה, רוחק ראיה, אסטיגמטיזם, ופרסביופיה על פי החלטת רופא מומחה ברפואת עיניים. הטיפול הינו חלופה להרכבת משקפיים או עדשות מגע.

   

  2.    החלטה לביצוע הטיפול:

  2.1     ההחלטה בנוגע לביצוע טיפול ה-LASIK תתקבל על ידי הרופא המנתח.

  2.2     ההחלטה על ביצוע טיפול ה-LASIK תתקבל על יסוד שיקולים רפואיים בלבד במגמה להבטיח את הטיפול המיטבי עבור המטופל.

   

  3.  ביצוע טיפול ה-LASIK:

  3.1     טיפול ה-LASIK יתבצע ע"י רופא/ה מומחה בעל תואר מומחה ברפואת עיניים.

  3.2     הרופא המבצע את הטיפול יסתייע באנשי צוות נוספים על פי שיקול דעתו.

  3.3     לביצוע טיפול יש להשתמש אך ורק במכשירי לייזר הרשומים בפנקס אביזרים ומכשור רפואי (אמ"ר).

   

  4.       הגבלות לביצוע הטיפול:

  4.1     בכל מקרה בו סובל המטופל/ת ממחלת עיניים, השוללת את האפשרות לבצע את הטיפול בצורה יעילה ובטוחה על פי שיקול דעתו של הרופא המנתח.

  4.2     בכל מיקרה בו עובי הקרנית המינימלי שיוותר לחר ניתוח ה-LASIKנמוך מ-250 מיקרון (לא כולל עובי המיתלה). לחישוב תאורטי של מתלה הקרנית יש לחשב את עובי המתלה הצפוי ועוד 3 סטיות תקן כמקובל בדגם המכשיר שבעזרתו מבוצע האחיתוך.

  4.3     בכל מקרה בו מטופלת נמצאת בהריון, או בתקופת הנקה.

  4.4     בכל מקרה בו הרפרקציה של המטופל/ת השתנתה במהלך ששת החודשים שקדמו לבדיקה, ביותר מחצי דיופטר. בדרך כלל הניתוח יבוצע על סמך החלטת המנתח כשהמטופל לאחר גיל  18 שנים.

            

  5.       מתן הסברים למטופל לפני ביצוע טיפול ה-LASIK:

  5.1     הרופא מבצע הטיפול ייתן למטופל הסבר מלא ומפורט על הטיפול בפרק זמן סביר לפני הניתוח. ההסבר יכלול פירוט של סיכויי וסיכוניי הטיפול.

  5.2     הרופא מבצע הטיפול יוודא שהמטופל מודע למהות הטיפול, לסיכויים ולסיכונים, ויעודד אותו לשאול שאלות וישיב על כל שאלותיו של המטופל.

  5.3    הרופא מבצע הטיפול יציג למטופל את החלופות הטיפוליות הקיימות לטיפול ה-LASIK אם קיימות כאלה. 

  5.4     הרופא יחתים את המטופל על טופס הסכמה לביצוע הטיפול.

   

  6.       בדיקות בטרם ביצוע טיפול ה-LASIK:

  6.1        בדיקת רפרקציה, אשר תבוצע על ידי אופטומטריסט מוסמך או רופא עיניים, במקום המיועד לכך, ותוצאותיה הכתובות ינתנו בידי המטופל.

  6.2        צילום טופוגרפיה של הקרנית.

  6.3        צילום סריקה של הקרנית בהתאם להחלטת הרופא המנתח.

   

  7. בדיקה מקדימה על ידי רופא מומחה:

  7.1     המטופל ייבדק על ידי הרופא המומחה שיבצע את טיפול ה-LASIK באותו מטופל.

  7.2    הבדיקה תכלול בדיקת מקטע קדמי במנורת סדק, פכימטריה במרכז הקרנית, לחץ תוך עיני ובדיקת קרקעית העין לאחר הרחבת אישונים.

  7.3     במסגרת בדיקת הרופא המומחה ייבחנו על ידו ממצאי הבדיקה האופטומטרית של העין ובדיקות הדמיה.

   

  8. בדיקות ומעקבים לאחר טיפול ב-LASIK:

       המטופל שעבר טיפול LASIK ימצא במעקב הרופא המנתח במשך חודש עד 6 חודשים מהניתוח.

   

  9.  מסמכים ותיעוד:

  9.1     בטרם ביצוע הטיפול המטופל ימלא הצהרת בריאות ויחתום על טופס הסכמה לביצוע טיפול ה-LASIK

  9.2     כל המסמכים הקשורים לביצוע הטיפול לרבות: הצהרת בריאות, טופס הסכמה לביצוע הניתוח, ממצאי בדיקות הרפרקציה, צילום טופוגרפיה של הקרנית, פלט המכשיר בסיום הטיפול במידה וקיים וכל תרשומת שיערוך הרופא המומחה, יוחזקו בתיק מיוחד ויישמרו במשך שבע שנים ממועד הרישום האחרון.

   


  מהדורת 0