• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מניעת טרומבואמבוליזם ורידי (VTE) לאחר ניתוח בריאטרי

  חולים עם השמנת יתר חולנית נכללים בקבוצת הסיכון הבינונית-גבוהה לפקקת ורידים (Venous Thromboembolism,VTE), ולכן ככלל עליהם לקבל לטיפול טרומבופרופילקטי בצמוד לניתוח בריאטרי.

  אירועי פקקת ורידית  (VTE)הם גורם משמעותי לתחלואה ותמותה אחרי ניתוח בריאטרי. בספרות מדווח על שיעור פקקת ורידית (deep vein thrombosis ,DVT) ותסחיף ריאתי pulmonary) (embolism ,PE  של 1-3% ו 0.3-2%-בהתאמה.

  שיעור התמותה ב 30-ימים לאחר הניתוח הינו0.1-2% .

  קיים חסר במחקרים פרוספקטיביים, כפולי סמיות, ואקראיים בנושא מתן טיפול למניעת VTE בחולים העוברים ניתוח בריאטרי, ומצד שני קיים הסיכון המשמעותי לתחלואה ותמותה מ־VTE לאחר הניתוח.

  המידע הקיים מצביע על צורך במתן טיפול למניעת VTE ונתמך על ידי Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) American Society for ו (ACCP) American College of Chest Physician - שני הגופים ממליצים שבהיעדר התווית־נגדבנוסף לטיפול מונע מכאני, יש לתת טיפול מונע תרופתי לכל החולים שעוברים ניתוח בריאטרי.

  מסמך זה נועד לספק הנחיות טיפול במסגרת המידע הקיים ובהתאם לחוות דעתם המקצועית של כותבי מסמך זה.

   

  המסמך נועד למנותחים בריאטריים שאינם נוטלים טיפול אנטיקואגולנטי קבוע) למשל קומדין או (DOACs direct oral anticoagulants במנותחים עם טיפול קבוע באנטיקואגולנטים מומלץ להיוועץ עם הרופא בקהילה האחראי לטיפול או מומחה, )כגון קרדיולוג או המטולוג) לגבי עיתוי הפסקת הטיפול לפני הניתוח, צורך בחלופה ומועד חזרה לטיפול לאחר הניתוח.

  לחוברת המלאה


  מהדורת 2017