• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ניטור לחץ דם אמבולטורי 24 שעות (ABPM)

  מטרת מסמך זה לספק אמות מידה מקצועיות לגבי ביצוע ופיענוח ניטור לחץ דם אמבולטורי 24 שעות )״הולטר לחץ דם״ ABPM). ניטור זה נועד להקנות למבצעי הבדיקה כלים להערכת איכות הבדיקה ומשמעות התוצאות המתקבלות.

   


  מהדורת 2017