• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  קידום בריאות ורפואה מונעת


  הרפואה המודרנית מצאה פתרונות לבעיות רפואיות רבות, אך לא מצאה ריפוי למרבית המצבים הכרוניים, ולכן קידום בריאות ורפואה מונעת היו לאבני דרך חשובות ברפואה במאה ה-21 .

  מצאנו לנכון לרכז את כל המידע הקיים ולהשתמש בו כחומר לימוד בבתי ספר לרפואה, בהתמחויות שונות, בקרב צוותי רפואה בקהילה ובבתי החולים ובקרב כלל העוסקים ברפואה מונעת ורפואה המכוונת לקידום בריאות בכל קבוצות הגיל באוכלוסייה. ההמלצות בחוברת זו מבוססות על מהדורת 2013 וכן על עדכונים של המלצות כוחות המשימה האמריקאיים והאירופיים, המועצות הלאומיות של משרד הבריאות והמלצות משרד הבריאות, בתוך התחשבות בנתונים אפידמיולוגיים מישראל ובמבנה הייחודי של מערכת הבריאות בה.

  מרבית ההמלצות עונות על אמות המידה להמלצות מסוג A ו-B של כוח המשימה האמריקאי (USPSTF ). כמה המלצות נכללו אף שהן נשענות על חוות דעת מומחים בלבד, ואין להן בשלב זה ראיות מחקריות עוצמתיות יותר.

  אנו סבורים כי קידום בריאות, פעולות למניעה ראשונית ופעולות לאיתור מוקדם הם גם באחריות הציבור עצמו - עליו להיות פעיל בשמירה על בריאותו. כל הכתוב הוא בגדר המלצה בלבד, ולא הנחיה לחובת ביצוע המוטלת על הרופאים. בכל מקרה יש להפעיל שיקול דעת רפואי. חלק הראשון מחולק לפי קבוצות גיל. בנוגע לכל קבוצת גיל מופיע תיאור מפורט של הפעולות שיש לנקוט, וכן טבלה תמציתית שנועדה להקל על הקוראים. בחוברת תמצאו פרקים המפרטים את מהות הפעולות בתחומים העיקריים, כגון עדכון תוכנית החיסונים בילדים ובמבוגרים והמלצות לאורח חיים בריא בתחום מניעת עישון, פעילות גופנית, תזונה נכונה ועוד.

  הפרק האחרון הוא אולי המעניין ביותר, ובו ”נושאים במחלוקת“. לנוחיותכם, לחוברת מתלווה רשימת מקורות מפורטת ומעודכנת, ובה מאות מובאות, זאת כדי לתת תוקף מדעי ועדכני לכתוב. בנוגע לכל קבוצת גיל או נספח רשומים מספרי המקורות הרלוונטיים ביותר. את העדכון והכתיבה הובילו פרופ‘ אמנון להד, פרופ‘ חוה טבנקין וד“ר תֺם אקסלרוד, בעזרת ד“ר אלי רוזנברג וד“ר ענבל קדמן, ואיתם עוד רבים וטובים שהיו חברים בוועדות השונות או שהשתתפו כעורכים, מעירים או סוקרים, מומחים בתחומים רפואת המשפחה, רפואה מונעת ובריאות הציבור, גריאטריה, מחלות זיהומיות ורפואת ילדים.

  ד"ר יצחק ברלוביץ' יזם פיתוח אתר אינטרנט "שווה בדיקה" דרכו יכול הציבור לקבל פירוט המלצות אישיות לפי הכתוב בחוברת זו, ובימים אלה אנו עובדים על גרסה מתקדמת ומעודכנת לאתר.

  החומר הועבר לעיון מומחים מתחומים נוספים ולהערותיהם. החוברת עודכנה בשנת 2022 ,ולכן עם חלוף הזמן יש להיעזר בספרות עדכנית.

   


  מהדורת 2022