• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מענק בחינות למתמחים שביצעו התמחות על בחו"ל

  רופא/ה אשר ביצעו התמחות על בחו"ל זכאים לקבלת מענקי בחינה בסך של 60,000 ₪ (מענק בגין מעבר בחינת שלב א' – 20,000 ₪, מענק בגין מעבר בחינת שלב ב' - 40,000 ₪) בכפוף לתנאים הבאים:
   

  • התמחות-על מלאה בחו"ל או התמחות-על חלקית בחו"ל + השלמת התמחות בארץ;
  • הרופא/ה חזרו לארץ ועברו בהצלחה את בחינות ההתמחות (בחינות חלק א' וחלק ב' של התמחות העל);
  • הרופא/ה נקלטו לעבודה אצל מעסיק החתום על ההסכם הקיבוצי כרופא/ה מומחה/ית בתחום התמחות העל, אותה ביצע/ה בחו"ל;
  • הרופא/ה חתמו על כתב התחייבות בו הוא/היא מתחייב/ת לעבוד אצל המעסיק כרופא/ה מומחה/ית בתחום התמחות העל אותה ביצע/ה בחו"ל (3 שנים);
  • במידה ורופא/ה עבדו פחות משנה לאחר החתימה על כתב ההתחייבות והסתיימה העסקתו/ה מכל סיבה שהיא – יחזיר/תחזיר את מלוא הסכום שקיבל/ה בגין מענקי בחינה;
  • רופא/ה אשר עבדו יותר משנה לאחר החתימה על כתב ההתחייבות והסתיימה העסקתו/ה מכל סיבה שהיא, יישאר אצלו/ה החלק היחסי ממענקי הבחינה ביחס לתקופת העבודה שעבד/ה;
  • מומחה/ית אשר קיבלו מענקי בחינה כאמור לעיל ועברו לעבוד במהלך תקופת ההתחייבות אצל מעסיק אחר מהחתומים על ההסכם הקיבוצי, תיערך בגינו/ה התחשבנות בין המעסיקים הרלוונטיים. הרופא/ה לא יידרשו להשיב את המענקים שקיבל/ה, כולם או חלקם, בשל המעבר;


  יובהר, מתמחה אשר קיבל/ה במהלך התמחות הבסיס שלו/ה, אצל אחד מהמעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי, שני מענקי בחינה, לא יהיה/תהיה זכאי/ת לקבל מענק נוסף.