• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  האמנה האתית המשותפת


   
   
   
  כדי לשמר את אמון הציבור בקשר שבין הרופאים לבין חברות התרופות יזמו ההסתדרות הרפואית בישראל והארגונים היציגים של חברות התרופות הפועלות בארץ את פרסומה של אמנה משותפת אשר במהדורתה הראשונה ראתה אור בשנת 2004. השינויים הרבים שחלו מאז בקשר זה חייבו שיפור והרחבה של האמנה המקורית ובימים אלו הסתיים הליך עדכון האמנה המחודשת אשר כוללת התייחסות פרטנית לסוגיות מגוונות וייסוד מנגנון אכיפה.

  האמנה האתית מאגדת בתוכה את הכללים האתיים העומדים בבסיסו של הקשר בין הרופאים לחברת התרופות, זאת על מנת שקשר זה יתקיים מתוך נקיון כפיים, שקיפות מרבית ודאגה כנה לבריאותו ולרווחתו של המטופל.

  באמנה מצהירים, למעשה, רופאי ישראל וחברות התרופות על כוונתם להמשיך וליישם, ואף לאכוף, כללים נאותים של התנהגות ראויה בקשר ההכרחי והעדין ביניהם. 

  לקריאת האמנה האתית

  דגשים ליישום כללי האתיקה במסגרת כנס מקצועי מקוון

  לקריאת האמנה האתית באנגלית