• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תשלום חליפי לרופאות בהריון (החל מחודש חמישי)

  סיפור הצלחה:

  פנתה למחלקה ליחסי עבודה רופאה שלא שילמו לה תשלום חליפי החל מהחודש חמישי להריונה שכן ביצעה תורנות אחת במהלך החודש אשר נחשב לחמישי בספירה. הרופאה ביצעה במהלך אותו חודש תורנות אחת. בכוח אדם טענו כי היא נדרשת ל-30 ימים קלנדריים רצופים בהם לא ביצעה כוננות או תורנות בכדי להיות זכאית לתשלום החליפי. בעקבות התערבותנו החלו לשלם לה השלמה החל מהחודש החמישי.

  לידיעתכם:

  הסכם התכ"ז קובע שלוש עילות לזכאות לתשלום תכ"ז:

  1. "רופא אשר לא זכאי לכוננויות או תורנויות עפ"י ההסכמים הקיבוציים החלים."
  2. "רופא חולה בחופשת מחלה בשכר אשר לא מבצע אף כוננות או תורנות יותר מחודש ימים".
  3. "רופאה בהריון לאחר החודש החמישי להריונה אשר עקב סיבות רפואיות מנועה מביצוע של כוננות או תורנות."

  כפי שניתן לראות מלשון ההסכם החד משמעית, המגבלה בדבר אי ביצוע כוננות או תורנות יותר מחודש ימים מתייחסת אך ורק לסעיף השני העוסק ברופא בחופשת מחלה.

  אין כל מגבלה כאמור לגבי רופאה בהריון בחודש חמישי.

  יש לציין גם כי ההתייחסות לחודש חמישי להריונה של האישה תואם ומשלים את האמור בעניין עבודה נוספת של נשים בהריון לפי חוק עבודת נשים.