• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מאמרים

  מקצוע עוזר רופא – מסמך רקע

  הר"י | 01.01.2019

  מבוא ומטרת המסמך


  נושא הגדרת מקצוע הרפואה וגבולותיו עומד בשנים האחרונות בראש סדר היום של מערכות בריאות ברחבי העולם, זאת כתוצאה ממספר גורמים עיקריים: קיומם של תמריצים כלכליים אחרים; בריאות מקצועות קידום אינטרסים של שירותי הבריאות; את עלויות להוזיל פעילויות לבצע אחרת ייעודית הכשרה בעלי לעובדים המאפשרות טכנולוגיות התפתחויות התמחויות-על התפתחותן של רפואיות שבעבר בוצעו באופן מסורתי על-ידי רופאים בלבד; בעבר; ביצעו אותן יותר, בסיסיות פעולות מביצוע להתרחק לרופאים גרמו אשר רפואיות, המחסור הגובר ברופאים ובאחיות אל מול העלייה בביקוש לשירותי בריאות.

  במסגרת יוזמתה של הקהילה הרפואית בישראל להגדיר את תחום עיסוקה וכחלק ממאמציה לזהות את גבולות המקצוע הרפואי, דנה במהלך שנת 2009 הוועדה להגדרת המקצוע וגבולותיו הוגש בזמנו מסמך זה, בגרסתו המקורית, בישראל. באפשרות לפתח את מקצוע עוזר הרופא לוועדה כחומר רקע לדיוניה בנושא. לאחרונה, לאחר שהרעיון לפתח את המקצוע עלה שוב לסדר היום, הוחלט לעדכן את המסמך בהתאם להתפתחויות בארץ ובעולם בעשור האחרון.

  המסמך דן בהיבטים שונים של מקצוע עוזר הרופא, לרבות הרקע להתפתחותו, הכשרתו, מעמדו המקצועי, המסגרת החקיקתית לפעילותו ומגמת התרחבותו בארצות הברית ובעולם. כמו כן יוצגו טיעוני המצדדים והמתנגדים למעמד עוזר הרופא מתוך ראיה מערכתית. יצוין כי המסמך מתמקד בעיקר בנעשה בארצות הברית, בה מקצוע עוזר הרופא הוא המפותח והוותיק ביותר מבין מדינות העולם, בעוד שבמדינות אחרות הוא עודנו בחיתוליו.

  צפייה במאמר המלא