• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מה תרצו למצוא?

    תוצאת חיפוש

    אפריל 2019

    עמיר סולד, דורון קופלמן, רחל גפן, יואב מינץ
    עמ' 248-252

    האנדוסקופ הגמיש הוא כלי שפותח לפני למעלה מ-50 שנים לאבחון נגעים במערכת העיכול. במהלך השנים פותחו פעולות אנדוסקופיות טיפוליות רבות, מרביתן על ידי כירורגים. בעשור האחרון, בעקבות שיפורים במכשור האנדוסקופי, מחליפות פעולות כירורגיות באמצעות א"ג את הכירורגיה המסורתית, בעיקר של מערכת העיכול העליונה והתחתונה. א"ג מאפשר אבחון מדויק יותר תוך ניתוחי, הנחיית פעילות כירורגית במהלך הניתוח, מעקב אחרי חולים כירורגיים בטווח הקצר, טיפול במחלות שכיחות של מערכת העיכול וטיפול בסיבוכי ניתוח.

    קיימת שונות רבה בשימוש בא"ג על ידי כירורגים במדינות שונות בעולם. בישראל אין למנתחים אפשרות לעבור הכשרה מסודרת בשימוש בא"ג ועל כן בניגוד לרופאים מנתחים בצפון אמריקה, באוסטרליה, באנגליה ובמספר מדינות באסיה, הם מוגבלים ביכולתם להשתלב במהלכים חשובים אלו. בסקירה זו נתאר את הרקע ההיסטורי למצב זה, את הצורך ההולך וגובר במנתחים עם הכשרה בשימוש בא"ג ואת הדרכים המוצעות לשנות את המצב.

    ינואר 2002

    עירית חרמש ורמי אליקים
    עמ'

    עירית חרמש ורמי אליקים

     

    הקאה דמית או שיחרה (melena) כעדות לדמם ממערכת העיכול העליונה, אינה איוע נדיר. מדובר בתסמין הראשון המופיע בעשרה עד עשרים אחוזים מהחולים עם התכייבות בקיבה או בתריסריון. למרות זאת, אין הסכמה ברורה (consensus) לגבי שלבי האיבחון והטיפול. עד לאחרונה התבסס הטיפול על ייצוב המודינמי של החולה ועל מתן חוסמים לקולטני היסטאמין מסוג H2. הטיפול התרופתי ניתן לתוך הווריד כל עוד החולה מחובר לצנתר, ובהמשך הוא מוחלף לטיפול בחוסמי תעלות פרוטון בדרך פומית. הפעולה האיבחונית והטיפולית העיקרית המבוצעת בחולים אלה היא אנדוסקופיה.

    דצמבר 1999

    פנחס שכטר, יונה אבני, עדה חזן ואברהם צ'רניאק
    עמ'

    Evaluation of Laparoscopy and Laparoscopic Ultrasound in Pancreatic Lesions

     

    P. Schachter, Y. Avni, A. Rosen, A. Czerniak

     

    Depts. of Surgery A and of Gastroenterology, Wolfson Medical Center, Holon

     

    Pancreatic lesions present a diagnostic challenge. Even modern imaging techniques are not sensitive enough in determining resectability of pancreatic tumors. A substantial proportion of patients therefore undergo unnecessary surgical exploration. We determined the impact of laparoscopy and laparoscopic ultrasound (LAPUS) examinations on surgical decision-making in 60 patients with pancreatic lesions.

    Of 48 with solid pancreatic lesions, 22 were defined by LAPUS as having nonresectable tumors, while conventional imaging studies defined only 9 of them as such. 3 of these 9 underwent successful resections of the pancreatic mass. Surgical intervention was ruled out by LAPUS in 16 patients (33.3%) but 26 had resectable lesions of whom 25 underwent surgery. 3 of this group were found to have nonresectable tumors at surgery, a false-positive rate of 6.2%. Overall sensitivity of LAPUS in our series was 88%.

    In 12 patients with cystic pancreatic lesions LAPUS contributed significantly to the preoperative decision due to clear imaging of the cystic lesion. Additional information was obtained from ultrasound guided-biopsy of the cyst wall, as well as determination of tumor-marker levels in the cystic fluid aspirate. LAPUS contributed significantly to operative management in 58%.

    יוסף קוריאנסקי, אלחנדרו סינס ולאוריאנו פרננדס-קרוז
    עמ'

    Thoracoscopic Splanchnicectomy for Intractable Pancreatic Pain

     

    Joseph Kuriansky, Alejandro Saenz, Laureano Fernandez-Cruz

     

    Dept. of Surgery, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University; and Dept. of Surgery, Clinic Hospital, Barcelona

     

    Intractable pain is the most distressing symptom in nonresectable pancreatic carcinoma and in chronic pancreatitis. Recently, thoracoscopic splanchnicectomy has been advocated as a minimally invasive method of pain control in these patients. Between May 1995 and April 1998, 24 patients with nonresectable pancreatic cancer and 4 with chronic pancreatitis, underwent 43 thoracoscopic splanchnicectomies. All suffered from intractable pain, were opiate-dependent and unable to perform normal daily activities. Unilateral left splanchnicectomy was done in 13 and bilateral in 15.

    All procedures were completed thoracoscopically. Operative time ranged from 25 to 60 min and mean hospital stay was 3 days. Median pain intensity was reduced by 50% in 24 and no further narcotics or analgesics were required. We found thoracoscopic splanchnicectomy a safe and effective procedure for intractable pancreatic pain.

    נובמבר 1999

    חנוך קשתן, פרד קוניקוף, ריאד חדאד, מרק אומנסקי, יהודה סקורניק וזמיר הלפרן
    עמ'

    Photodynamic Therapy for Dysphagia due to Esophageal Carcinoma

     

    H. Kashtan, F. Konikoff, R. Haddad, M. Umansky, Y. Skornick, Z. Halpern

     

    Dept. of Surgery A and Institute of Gastroenterology, Tel Aviv Medical Center and Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

     

    Surgery is the mainstay in the treatment of esophageal carcinoma and is effective for palliation of dysphagia. Patients unfit for surgery are difficult therapeutic problems. We evaluated photodynamic therapy for palliation of dysphagia in this condition.

    Patients were given 5-aminolevulinic acid, 60 mg/kg, orally and 24 hour later gastroscopy was performed during which red light illumination (100 j/cmŽ2 for 600 seconds) was administered. This was repeated 48 hours later. The degree of dysphagia was recorded before and 14 days after treatment.

    8 patients with an advanced non-resectable tumor, or who were unfit for surgery, were thus treated. 4 had squamous cell carcinoma of the mid-esophagus and 4 had adenocarcinoma of the lower esophagus. There was mild, self- limited photosensitivity in all. Liver and renal function tests and blood count were not affected by the treatment. Dysphagia was improved in all except 1 patient. A patient with early stage disease continued to eat a normal diet.

    We believe that photodynamic therapy with systemic aminolevulinic acid as a photosensitizer and a non-laser light source is feasible and safe in advanced esophageal cancer. It is an effective modality for relief of dysphagia in that condition.

    ד' זמיר, ש' שטורך, ח' זמיר, צ' פיירמן וח' זונדר
    עמ'

    Low Prevalence of Hepatitis G Infection in Dialysis Patients

     

    Doron Zamir, Shimon Shtorch, Chen Zamir, Zvi Fireman, Hilkiau Zonder

     

    Internal Medicine Dept. A, Liver Clinic, Dialysis Unit and GI Unit, Hillel Yaffe Hospital and Hadera Subdistrict Health Office

     

    Prevalence of hepatitis G virus (HGV) infection in the general western population ranges from 0.2-1.5%. In high-risk groups, such as patients with chronic liver disease, hematologic disorders and drug addicts, prevalence is as high as 10%-15%. Dialysis patients have increased rates of HGV infection (6%-50%).

     

    We evaluated prevalence of HGV infection among dialysis patients, and the association between HGV infection and hepatitis C virus (HCV) infection. Serum samples were screened for HGV infection by RT-PCR. Screening for HCV infection was performed by an EIA test and confirmed by RIBA and RT-PCR for HCV. Sera were also tested for HBV markers.

     

    The study group included all 78 hemodialysis patients and 7 of the 12 peritoneal dialysis patients in our unit during September to November 1997. 4 (5.2%) were HGV-positive but none were peritoneal dialysis patients. 1 of the 12 HCV-positives was also infected with HGV. HGV infection was not associated with duration of dialysis, number of blood transfusions or levels of transaminases.

     

    Prevalence of HGV infection among our hemodialysis patients was low (5.2%), but higher than reported for the general population. Prevalence of HGV/HCV infection in hemodialysis patients was low and unrelated to duration of dialysis, number of blood transfusions and levels of transaminases.

    אוקטובר 1999

    בני אבידן, בתיה וויס, יהודה חוברס, אניטה יונש, שמעון בר מאיר ונתן קלר
    עמ'

    Sensitivity and Resistance of Helicobacter Pylori to Antibiotic Treatment

     

    Benny Avidan, Batia Weiss, Yeuda Chowers, Anita Younash, Simon Bar-Meir, Nathan Keler

     

    Dept. of Gastroenterology and Microbiology, Sheba Medical Center, Tel Hashomer

     

    Resistance to antibiotics is considered the main reason for failure to eradicate Helicobacter pylori (HP). Resistance rates are different in developed and developing countries and are not known for Israel. We studied HP resistance rates in 40 patients who underwent esophagoduodenoscopy for various indications and were found to have gastric HP colonies.

     

    Sensitivity was determined by E-test, using clarythromycin, amoxycillin, clindamycin, erythromycin and metronidazole. The resistance rate for metronidazole was up to 67% but that for clindamycin was only 10%. HP was very sensitive to both macrolide antibiotics, erythromycin and clarythromycin.

    מרק ויינברג, ברוך קלין ויצחק וינוגרד
    עמ'

    One-Stage Surgery for Hirschsprung's Disease in Children

     

    Mark Weinberg, Baruch Klin, Itzhak Vinograd

     

    Dept. of Pediatric Surgery, Assaf Harofeh Medical Center, Zerifin, and Sackler School of Medicine, Tel Aviv University

     

    Traditionally Hirschsprung's disease has been treated by 2-or 3-stage procedures. During the past 6 years a 1-stage Duhamel procedure without stoma has become our treatment of choice for Hirschsprung's disease in neonates and young infants. Over a 6-year period, 15 infants and children with colonic Hirschsprung's disease were treated with the 1-stage Duhamel retro-rectal pull-through procedure without a stoma, with the Lester-Martin modification. All patients had the usual short segment aganglionosis, but 1 had a long segment which included the splenic flexure.

    Early complications included wound infection in 1 and minor rectal bleeding in 3. Late complications included constipation in 1 and enterocolitis in 4. Long-term functional results were very good in all those operated except for 1 with rectal achalasia.

     

    We conclude that Hirschsprung's disease can be successfully treated with a 1-stage pull-through operation, the child usually benefitting from the shorter hospital stay and the avoidance of a colostomy.

    יוני 1999

    ג' איזיקיאל, ש' ולפיש וי' כהן
    עמ'

    Adjuvant Therapy of Large Bowel Carcinoma

     

    G. Ezekiel, S. Walfisch, Y. Cohen*

     

    Dept. of Oncology and Colorectal Unit, Soroka Medical Center, Faculty of Health Sciences, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheba

     

    The National Institutes of Health (NIH) held a consensus conference which recommended 5-FU and levamisole as adjuvant chemotherapy for colon cancer MAC (Modified Astler Coller) stage C.

    From 1991-1994, 37 such patients diagnosed here were treated with 5-FU (intravenous dose of 450/mg/m²/d for 5 days and from day 29, once a week for 48 weeks) and oral levamisole (50 mg 3 times/d. for 3 days, every 2 weeks for a year), as suggested by NIH guidelines.

     

    16 patients were males and 21 were females, mean age was 62 years and median 64. Cancer locations were: right colon (in 16, 43%), left colon (19, 51%), multiple colon primaries (2, 1%). 25 (68%) had 1-3 positive lymph nodes and 12 (32%) had 4 or more positive lymph nodes.

    Only 20 (54%) finished treatment as prescribed. In the others, 1 or both drugs caused side-effects for which the drugs had to be stopped. 6 patients relapsed while on treatment.

     

    The most common side-effects were diarrhea, stomatitis and bone marrow suppression. 3 were hospitalized due to neutropenic fever. 5-year actuarial survival of all patients was 61%; 5-year relapse-free survival was 61%; 5-year relapse-free survival of right versus left colon was 41% and 82%, respectively (p<0.01). There was no significant difference in 5-year survival of those with 1-3 positive lymph nodes as compared to those with 4 or more (62% and 56%, respectively). 5-year survival in those who finished or did not finish treatment (excluding those who stopped treatment because of progressive disease) was 83% and 70%, respectively (NS).

     

    The 5-year survival of our series was similar to that of patients treated similarly elsewhere. The 5-FU and levamisole treatment was not tolerated well by our study population. It has recently been replaced in our service by a 5-FU and leucovorin regimen given for 6 months.

     

    * Jules E. Harris Chair in Oncology.

    אריה איזנמן ורפאל עינת
    עמ'

    Superficial Skin Necrosis in Short Bowel Syndrome

     

    Arie Eisenman, Rafael Enat

     

    Dept. of Medicine B, Rambam Medical Center and Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa

     

    Short bowel syndrome causes a complex of symptoms due to compromise of small intestinal nutrient absorption. A 60-year-old woman underwent major resection of the small intestine due to a road accident 3 years ago. The sole manifestation of short-bowel-syndrome was superficial skin necrosis due to vitamin K deficiency. She was asymptomatic for a long time, until treatment with antibiotics further intensified initially subclinical malabsorption.

    It is not clear why there had been no other symptoms and why the main impact was on the fibrinolytic system rather than the coagulation system, as is usually the case. It is recommended that patients after major resection of the small intestine be closely monitored for coagulation function if an oral antibiotic is prescribed.

    מאי 1999

    ניר שהם ויחיאל שויד
    עמ'

    Conservative Approach in Abdominal Trauma in Childhood

     

    Nir Shoham, Yechiel Sweed

     

    Dept. of Ophthalmology, HaEmek Medical Center, Afula and Dept. of Pediatric Surgery, Nahariya Medical Center

     

    To determine the results of the conservative approach in the treatment of pediatric abdominal trauma, we retrospectively analyzed data from the files of 95 cases of abdominal trauma in children during a 5-year period.

     

    51 patients (54%) had isolated abdominal injury, while 44 (46%) had multiple trauma. The most common causes of injury were road accidents and falls from heights (74%). CT scans were performed in 61 (64%) with positive results in 90%. Ultrasonography was done in 22 (23%) and was positive in 55%.

     

    The spleen was the most vulnerable intra-abdominal organ (33 patients, 35%), as well as the organ most severely damaged. Other injured organs were: liver (30 cases), kidney (16), stomach (2), large blood vessels (2), and pancreas, duodenum and diaphragm (1 case each).

    83 patients (87%) were treated conservatively, while 11 were operated on for penetrating abdominal trauma (3 cases), hemodynamic instability (3), positive DPL (3), and Scale 4 splenic injury and free intra-abdominal air on CT scan (1 case each). Early and late complications were mild.

     

    It is concluded that CT is an efficient and reliable imaging method for diagnosis and staging of severity of injury in blunt abdominal trauma. Nonoperative management of solid organ injuries under careful observation in a pediatric trauma center is safe and appropriate. Most Scale 4 splenic injuries can be treated successfully without surgical intervention. Using this conservative approach there were no late complications.

    אפריל 1999

    גד שקד ומריו גולוקובסקי
    עמ'

    Management of Pancreatic Trauma in Damage-Control Laparotomy

     

    Gad Shaked, Mario Golocovsky

     

    Dept. of Surgery and Trauma Service, Soroka University Hospital, Beer Sheba and Dept. of Surgery and Trauma Service, Washington Hospital Center, Washington DC

     

    Major pancreatic trauma challenges the trauma surgeon with diagnostic problems and choices of treatment modalities. The most important determinant guiding management is the integrity of the main pancreatic duct. The preoperative and intraoperative assessment and treatment of pancreatic injury may be difficult, especially when concurrent severe injuries are present. There are alternative approaches in the management of the traumatized pancreas when ductal injury is not obvious during initial exploratory laparotomy.

    פברואר 1999

    חנה סטרול, פאול רוזן, טובה ניימן ורות שמרת
    עמ'

    Muir-Torre Syndrome: Importance of Clinical Diagnosis and Genetic Investigation

     

    Hana Strul, Paul Rozen, Tova Naiman, Ruth Shomrat

     

    Gastroenterology Dept. and Genetics Institute, Tel Aviv Medical Center and Tel Aviv University

     

    Muir-Torre syndrome is a relatively rare cutaneous manifestation of hereditary nonpolypous colorectal cancer (HNPCC). This autosomal dominant syndrome is characterized by a combination of sebaceous gland and malignant visceral tumors. The common sites of internal malignancies are the gastrointestinal tract and urinary system. It appears in early adult life and its clinical course is relatively slow.

    In some families genetic diagnosis can identify asymptomatic carriers of the mutation. All first-degree relatives, especially mutation carriers, should be referred from the age of 20 years for routine follow-up and early treatment, as it has been proven to decrease morbidity and mortality.

    We present a 51-year-old man with Muir-Torre syndrome diagnosed by the presence of multiple adenomas of sebaceous glands, colonic adenoma and adenocarcinoma of the duodenum. The family history was typical for HNPCC. A mutation in the hMSH2 gene on chromosome 2p was found in the patient and in several asymptomatic family members. The aim of this report is to increase awareness of this syndrome and emphasize the importance of referring patients and their families for clinical and genetic counseling and diagnosis.

    מאי 1998

    טוביה וינברגר, טוני חאיק ושלמה קידר
    עמ'

    Acute Gastroenteritis caused by Enterohemorrhagic E. Coli O157:H7

     

    Tuvia Weinberger, Tony Hayek, Shlomo Keidar

     

    Dept. of Medicine E, Rambam Medical Center, and Dept. of Family Care, Haifa and West Galilee, and Rappaport Faculty of Medicine, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa

     

    We report a 48-year-old man admitted for watery diarrhea, high fever, chills and abdominal cramps. Entero-hemorrhagic E. coli O157:H7 was isolated. This new, dangerous pathogen causes dysentery and complications such as hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombo-cytopenic purpura. These complications can cause renal failure, neurological deficit and death. Recognition of E. coli O157:H7 infection is important since it causes a rare and dangerous condition. To the best of our knowledge this is the first case reported in Israel.

    אפריל 1998

    נ' בר-נתן, ז' שפירא, ע' שהרבני, א' יוסים, י' בן ארי, ט' שינפלד, א' זהבי, ר' שפירא, ג' דינרי, ז' בן ארי, ר' טור כספא וא' מור
    עמ'

    Living-Related Liver Transplantation

     

    N. Bar-Nathan, Z. Shapira, E. Shaharabani, A. Yussim, Y. Ben-Ari, T. Sheinfeld, I. Zehavi, R. Shapira, G. Dinari, Z. Ben-Ari, R. Tur-Kaspa, E. Mor

     

    Dept. of Transplantation and Liver Institute, Rabin Medical Center (Beilinson Campus), and Pediatric Intensive Care and Pediatric Gastroenterology Units, Schneider Children's Medical Center, Petah Tikva

     

    Our experience with living-related liver transplantation is described. In 2 boys and 1 girl, aged 4-4.5 years with acute, fulminating hepatitis A, the presence of very severe jaundice (bilirubin levels > 18 mg%) associated with severe coagulopathy (INR>10) and encephalopathy indicated the need for urgent liver transplantation. In all 3 cases the left lateral hepatic segment of a matched blood type parent was transplanted. None of the donors suffered a serious complication postoperatively and all returned to full activity in 6-16 weeks. The post-transplantation course was uneventful in 1 child, but in the other 2 there was hepatic arterial thrombosis in 1 at 1 day and in the other at 8 days post-transplantation. Early detection of arterial thrombosis by Doppler sonography permitted salvage of the 2 hepatic grafts after thrombectomy and re-anastomosis. In 1 of these 2 children an anastomotic biliary stricture was found 2 months after transplantation. It was corrected at surgery and a percutaneous stent was inserted. All 3 children are alive with normal graft function at 2, 7 and 8 months post-transplantation, respectively. This initial experience indicates that living-related liver transplantation is feasible in Israel. The technique might help to solve our severe organ shortage for children awaiting liver transplantation.

    הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
    כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303