• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מחלקת האיגודים המדעיים בהר"י


  מחלקת האיגודים מרכזת את הטיפול באיגודי הר"י.

  המחלקה אחראית על מפגשי הכרות יו"ר חדשים, עדכון תעריפי דמי חבר, החלפת מורשי חתימה בחשבון האיגוד/חברה, בחירות להנהלת האיגוד/חברה, ניהול ועדכון רשימות חברים.

  תוצאות של בחירות, גם כשמדובר בהחלפת חבר ועד אחד, יש להעביר בכתב בלבד בדואר רגיל בצורת פרוטוקול ישיבה מסודר, לסיגלית פלינט, תחום איגודים מדעיים, ההסתדרות הרפואית בישראל, ת.ד. 3566, רמת גן 5213604

  יו"ר האיגוד רשאים לעדכן את המידע שמוצג באתר ובמדריך האיגודים בכל עת.

  לעדכונים ולמידע נוסף יש ליצור קשר עם  סיגלית פלינט – תחום איגודים מדעיים במייל או  בטלפון 03-6100484