• אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  עלתה שאלה האם מתמחה במשרה חלקית זכאי למענק מלא בגין מעבר בחינה?

  ביום 28.7.2021  נחתמה החלטת ועדת מעקב בנוגע לזכאותם של מתמחים בחלקיות משרה למענק מלא בגין מעבר בחינה.


  כידוע, הזכאות לקבלת מענק בחינות נקבעה בסעיף 6.2 בהחלטת ועדת מעקב מיום 11.3.2012 לפיו,  החל משנת 2012 לאחר מעבר שלב א' יוענק לרופא מתמחה מענק בסך 20 אלף ₪.
  מענק נוסף בגובה 40 אלף ₪ יוענק לרופא מתמחה לאחר מעבר בחינת של ב'. המענק ישולם בחודש העוקב לחודש בו עבר הרופא את בחינת השלב.  
  בהתאם להחלטת ועדת מעקב זו, בסך הכל יינתנו במהלך כל תקופת עבודתו של הרופא אצל כלל המעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי, לכל היותר שני מענקים בגין מעבר בחינות שלב א' ושלב ב'.

   

  המדינה סירבה לשלם מענק בחינה מלא למתמחים שהתמחו בחלקיות משרה ולאחר משא ומתן ארוך שהתקיים בין הר"י לבין משרד האוצר הגיעו הצדדים להסכמו לפיהן:

   

  החל מחודש יולי 2014, מתמחה במשרה חלקית יהיה זכאי למענקי הבחינות מלאים, בכפוף לתנאים הבאים:

  1. מענק מעבר בחינת שלב א' –מתמחה במשרה חלקית יהיה זכאי למענק המלא לאחר מעבר בחינת שלב א'.
  2. מענק מעבר בחינת שלב ב' – מתמחה במשרה חלקית, יהיה זכאי למענק המלא לאחר מעבר בחינת שלב ב' ולא לפני השנה האחרונה להתמחותו, ובתנאי שבמועד זה עודנו מועסק כמתמחה, או שסיים את חובותיו כמתמחה.

   

  עוד נקבע, כי רופא שקיבל מענק בחינות בשיעור חלקי  במועד שקדם להחלטת ועדת מעקב זו, וקמה לו הזכאות למענק בחינות מלא על פי הקבוע בהחלטת ועדת מעקב זו, יהיה זכאי לקבל את ההפרש בין המענק החלקי שקיבל לבין סכום המענק המלא בשיעורו הקבוע בהחלטת ועדת המעקב.

   

  נציין, כי מענקי הבחינה ישולמו על ידי המעסיק בו הועסק הרופא עבר הבחינה.