• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הרשמה לבחינת סטאז'-רישוי

  איך נרשמים?

  ההרשמה לבחינה היא מקוונת ומורכבת ממספר שלבים

  לתהליך ההרשמה

  מתי ואיפה מתקיימת הבחינה?

  הבחינות הממשלתיות לקראת סטאז'/רישוי מתקיימות בשני מועדים:

  מועד סתיו – מתקיים בין החודשים ינואר פברואר

  מועד אביב – מתקיים בין החודשים יוני יולי

  תאריכים סופיים יפורסמו בעיתונות ובאתר זה מספר חודשים לפני מועד הבחינה.

  הבחינה מתקיימת במתחם אקספו (גני התערוכה) תל אביב

   

  מועד הבחינה: 09.09.2024

  תאריכי הרשמה: 09.07.24 – 09.08.24

  לחצו לקריאת מתווה מיוחד עבור המשרתים בצו 8 לבחינת סטאז' ורישוי שתתקיים בתאריך 9.9.24

  * לא ניתן לבצע הרשמה לבחינה לפני קבלת אישור זכאות ממשרד הבריאות

  ** ההרשמה היא רק לבחינה עצמה. יש להתעדכן בהנחיות משרד הבריאות בנוגע לזמני שליחת המסמכים לאישור הזכאות שצריך להתבצע לפני הרישום לבחינה

  בדקו את תאריך הבחינה שלכם או שלכן באזור האישי של הבחינה

  ** ללא קבלת זכאות לבחינה וביצוע תשלום ממשרד הבריאות לא ניתן לבצע רישום לבחינה ויש לדאוג לכך מבעוד מועד

   

  שפת הבחינה

  1. יש לסמן את שפת הבחינה שבה רוצים להיבחן בטופס ההרשמה.
  2. אפשרויות השפה הן אנגלית, עברית, רוסית, ערבית.
  3. בהזמנה לבחינה שיקבל/תקבל הנבחן/ת תירשם שפת הבחינה שנבחרה.
  4. את שפת הבחינה ניתן יהיה לשנות עד 60 יום ממועד הבחינה.  לשינוי שפת הבחינה - שלחו אלינו בקשה באמצעות טופס

  על פי תקנות הרופאים הבחינה תתקיים בשפה העברית. תרגום לכל שפה אחרת יתבצע על פי שיקול דעתו של יו"ר ועדת הבחינה.

  ועדת הבחינה תשקול לאשר תרגום לשפה שיירשמו אליה 8 נבחנים ומעלה, נכון ליום סיום מועד תקופת ההרשמה הנקוב באתר. במקרה כזה, יקבלו הנבחנים בשפה זו מייל המודיע על כך.

  בדקו את שפת הבחינה שלכם או שלכן באזור האישי של הבחינה (תחת כותרת "סוג הבחינה")

  התאמות מיוחדות ו/או תוספת זמן

  מידע כללי

  התאמות מיוחדות ו/או תוספת זמן יינתנו בהתאם לעמידה בקריטריונים הבאים:

  • את הבקשה לתוספת זמן ו/או התאמות מיוחדות יש לשלוח בעת ביצוע הרישום לבחינה באתר זה או בנפרד עד חודש לפני מועד הבחינה.
  • ועדת הבחינה לא תטפל בבקשות שיגיעו לאחר מועד זה או בקשות שלא יצורפו אליהם האישורים המתאימים.
  • אורך תוספת הזמן בכל חלק של הבחינה על פי נוהלי המועצה המדעית לזכאים, הינו תוספת זמן של 15 דקות לכל שעת בחינה.
  • כל נבחן/ת העונה על הקריטריונים שיפורטו להלן וסבור/ה כי הוא/היא זקוק/ה להתאמה שונה מזו המפורטת כאן, רשאי/ת לפנות אל ועדת החריגים בצירוף מסמכים רלוונטיים.
  • יש להגיש את הבקשה באמצעות  טופס מקוון

  התאמות לנשים בהריון

  • נשים שביום הבחינה מצויות בהריון על פי אישור מרופא נשים שניתן על סמך בדיקת דם, זכאיות לתוספת זמן של 15 דקות על כל שעת בחינה.
  • התאמה תינתן אך ורק בהצגת אישור רפואי תקף

  התאמות לנשים מניקות

  • נשים שביום הבחינה צריכות לצאת להניק או לשאוב חלב תהיינה זכאיות לתוספת זמן של חצי שעה

  התאמות בגין מגבלה רפואית או פיזית קבועה או זמנית

  • נבחן עשוי להיות זכאי לתוספת זמן או התאמות אחרות בגין מגבלה רפואית או פיזית, קבועה או זמנית, או כל בעיה אחרת העלולה להקשות על היבחנותו בתנאים הרגילים בצרוף אישורים מתאימים.
  • נבחן המעוניין להגיש בקשה להתאמות בשל המגבלות יעשה זאת בעת מילוי טופס ההרשמה לבחינה או עד חודש לפני מועד הבחינה.

  התאמות בגין אבחון לקות למידה

  נבחן עשוי להיות זכאי לתוספת זמן או התאמות אחרות בגין אבחון תקף של לקות למידה ובלבד שיענה על התנאים הכללים המפורטים להלן ועל התנאים הספציפיים המפורטים ביחס לכל אבחון בפני עצמו.

  • האבחון נעשה לאחר גיל 20
  • האבחון נעשה על ידי מכון מוכר על ידי המועצה המדעית
  • יש להגיש מסמכים המאשרים את כשירותו של המאבחן
  • לא יתקבל אבחון שאינו עומד בקריטריונים
    

  פניות שיתקבלו בנושא לקות למידה ייענו רק לאחר קבלת תוצאות האבחון שמוכר על ידי המועצה המדעית לפי הפירוט המופיע בקישור מטה.


  *יתקבלו אישורים לתוספת זמן ממוסד הלימודים האוניברסיטאי.

  נבחן/ת העומד/ת בתנאים לקבלת לתוספת זמן, יגיש /תגיש את המסמכים הרלוונטיים בעת ההרשמה לבחינה.
  את הבקשה לתוספת זמן יש לשלוח בכל רישום לבחינה גם אם נשלחה בעבר. לא תינתן תוספת זמן לנבחנים שלא אושרה להם תוספת מבעוד מועד.
  מכוני אבחון שבהם ניתן לעבור אבחון באמצעות מת"ל

  בדוק או בדקי האם תוספת הזמן שלך מעודכנת באזור האישי של הבחינה (תחת כותרת "תוספת זמן")

  ביטול השתתפות בבחינה

  נבחן/ת רשאי/ת לחזור בו/ה מהשתתפותו בבחינה וזאת לא יאוחר משלושים יום לפני מועד הבחינה.

  את ההודעה על ביטול ההשתתפות על הנבחן/ת לשלוח לוועדת הבחינה באמצעות  הטופס המקוון.

  בדוק או בדקי האם התקבלה בקשתך לביטול בחינה באזור האישי של הבחינה (תחת כותרת "התקבלה הודעה על ביטול")

  על פי החלטת משרד הבריאות, לא יהיה ניתן לקבל החזר בגין ביטול בחינה. התשלום ישמר למועד הבא אליו יבוצע רישום במידה והביטול בוצע על פי הנוהלים.

  ההרשמה אינה מתבצעת אוטומטית ועל הנבחן לבצע רישום חוזר באתר זה, לפי התאריכים המפורסמים באתר.

  במידה ושילמת על בחינה ולא ניגשת, תוכל או תוכלי להירשם בטופס ההרשמה, ללא צורך בתשלום במשרד הבריאות.

  *** כל פניה בנושא תשלום על הנרשם לפנות למשרד הבריאות *5400 (קול הבריאות)
   

  חשוב לדעת

  במקרה של ערעור על בחינה קודמת

  נבחן שממתין לתוצאות הערעור, ישלם ויירשם לבחינה הבאה רק לאחר קבלת תשובת הערעור.
  במידה ותוצאות הערעור ימסרו קרוב מדי לסיום מועד ההרשמה, יינתן זמן נוסף להרשמה.

  שימו לב!

  לצורך אבטחת מידע - הקבצים באזור האישי של סטאז רישוי לא יהיו זמינים לאחר 5 דקות ללא שימוש באתר. כדי לראות אותם, יש להתחבר שנית לאזור האישי.

  האם יש לך פטור מהבחינה?

  יש לברר זאת מול משרד הבריאות