• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  טופס בקשה להצטרף לאיגוד / חברה
  האיגוד המדעי הוא הארגון המקצועי של הרופאים ותפקידו לקדם את המקצוע, לקיים כנסים מדעיים והשתלמויות באופן סדיר, לפרסם הנחיות קליניות, לדאוג טופסי הסכמה מדעת, לסילבוס, הכשרת מתמחים, קשר עם ארגונים מקבילים בחו"ל.

  למידע נוסף על הצטרפות לאיגוד ותשלום דמי חבר  מס' תעודת זהות
  שם באותיות עבריות
  שם באותיות עבריות
  שם משפחה קודם
  כתובת מגורים
  כתובת מגורים
  כתובת מגורים
  כתובת מגורים
  טלפונים
  טלפונים
  טלפונים
  דואר אלקטרוני
  ארץ לידה
  תאריך לידה
  תאריך עליה
  מקומות עבודה
  המעסיק
  מקום עבודה
  כתובת
  טלפונים
  המעסיק
  מקום עבודה
  כתובת
  טלפונים
  המעסיק
  מקום עבודה
  כתובת
  טלפונים
  התמחות
  מקצוע ראשי
  מס' רישיון מומחה ראשי
  מקצוע משני
  מס' רישיון מומחה משני
  אם פרשת לגמלאות ציין תאריך פרישה
  מקום עבודה אחרון
  נמק מדוע ברצונך להיות חבר באיגוד
  אני מעוניין/ת להצטרף לאיגוד

  אני מקבל/ת עלי לפעול לפי תקנון האיגוד והחלטות הוועד ולשלם דמי חבר מדי שנה כפי שיקבעו על ידי וועד האיגוד.

  טופס זה ישלח למחלקת השירות של הר"י לבירור זכאות להצטרפות לאיגוד. במידה והנך זכאי להצטרף, תישלח במייל בקשת תשלום. בכל מקרה אחר, נציגי/ות המחלקה יצרו קשר עם המבקש להצטרף.

  לביטול חברות יש להודיע בכתב לוועד האיגוד/החברה.