עמוד בית יום ג, 15.10.19

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה
** לתשומת לבכם עלולים לחול שינויים במועדי הבחינה. מועד סופי יפורסם עד חודש לפני הבחינה.

נמצאו 309 אירועים
28/10/2019
בחינת שלב ב' ברדיולוגיה
28/10/2019
בחינת שלב ב' באורתופדיה
29/10/2019
בחינת שלב ב' באורתופדיה
29/10/2019
בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית
29/10/2019
בחינת שלב ב' ברפואה גרעינית
30/10/2019
בחינת שלב ב' בבריאות הציבור
30/10/2019
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/10/2019
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/10/2019
בחינת שלב ב' באורולוגיה
04/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
04/11/2019
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגיה של בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/11/2019
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/11/2019
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה - מרכז רפואי סוראסקי
05/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
06/11/2019
הרדמה -בחינת שלב ב'
06/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואת ילדים
06/11/2019
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
06/11/2019
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה - מרכז רפואי סוראסקי
07/11/2019
בחינת שלב ב' במחלות עיניים
07/11/2019
הרדמה -בחינת שלב ב'
10/11/2019
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/11/2019
בחינת שלב ב' ביילוד וגינקולוגיה
13/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
13/11/2019
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/11/2019
בחינת שלב ב' ביילוד וגינקולוגיה
14/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
18/11/2019
בחינת שלב ב' ברפואה תעסוקתית
20/11/2019
בחינת שלב ב' בשיקום
20/11/2019
בחינת שלב ב' בפתולוגיה
21/11/2019
בחינת שלב ב' בחזה ולב
25/11/2019
בחינת שלב ב' באונקולוגיה
25/11/2019
בחינת שלב ב' בנוירוכירורגיה
26/11/2019
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/11/2019
בחינת שלב ב' בנוירולוגיה
26/11/2019
בחינת שלב ב' במחלות א.א.ג
27/11/2019
בחינת שלב ב' בכירורגיה פלסטית
27/11/2019
בחינת שלב ב' בעור ומין
27/11/2019
בחינת שלב ב' באונקולוגיה- רדיותרפיה- מ.ס.ר
28/11/2019
בחינת שלב ב' בכירורגית כלי דם
02/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- נפרולוגיה
02/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- ראומטולוגיה וראומטולוגית ילדים
02/12/2019
בחינת חלק א' בכתב-רפואה דחופה ילדים
03/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- רפואה דחופה
03/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- אימונולוגיה ואלרגולוגיה
03/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- ריאות ילדים
03/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- אנדוקרינולוגיה
04/12/2019
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - נפרולוגיה
04/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- ראומטולוגיה וראומטולוגית ילדים
04/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- רפואה דחופה ילדים
05/12/2019
בחינת חלק ב' בכתב- רפואה דחופה
05/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- ריאות ילדים
05/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - אנדוקרינולוגיה
05/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- אימנולוגיה ואלרגולוגיה
09/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- טיפול נמרץ ילדים
10/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- גריאטריה
11/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- טיפול נמרץ ילדים
11/12/2019
בחינת שלב ב' ברפואה משפטית
12/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- גריאטריה
16/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- מנהל רפואי
16/12/2019
בחינת חלק א' בכתב - קרדיולוגיה
16/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- גסטרואנטרולוגיה
16/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- נאונטולוגיה
16/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- מחלות ריאה
17/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- נאונטולוגיה
17/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - קרדיולוגיה
17/12/2019
בחינת חלק א' בכתב - המטולוגיה
17/12/2019
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/12/2019
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- כירורגיה של היד
17/12/2019
בחינת חלק א' בכתב-רפואה פליאטיבית
18/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- מנהל רפואי
18/12/2019
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/12/2019
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/12/2019
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- מחלות ריאה
18/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- גסטרואנטרולוגיה
19/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה - המטולוגיה
19/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- כירורגיה של היד
19/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- רפואה פליאטיבית
23/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- אנדוקרינולוגיה ילדים
23/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- כירורגיה ילדים
23/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- גנטיקה רפואית
24/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- נפרולוגיה ילדים
25/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- אנדוקרינולוגיה ילדים
25/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- גנטיקה רפואית
25/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- כירורגיה ילדים
25/12/2019
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/12/2019
בחינת שלב ב' בכירורגיה ילדים
26/12/2019
בחינת חלק ב' בעל פה- נפרולוגיה ילדים
29/12/2019
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/12/2019
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/12/2019
בחינת חלק א' בכתב-גסטרו ילדים
31/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
31/12/2019
בחינת חלק א' בכתב- המטואונקולוגיה ילדים
01/01/2020
בחינת חלק א' בכתב- קרדיולוגיה ילדים
01/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- גסטרו ילדים
01/01/2020
מנהל רפואי- ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/01/2020
בריאות הציבור- ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/01/2020
רפואה תעסוקתית- ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- המטואונקולוגיה ילדים
02/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד
03/01/2020
בחינת חלק ב' בכתב - קרדיולוגיה ילדים- בי"ח שניידר
06/01/2020
בחינת חלק א' בכתב- טיפול נמרץ
06/01/2020
בחינת חלק א' בכתב- מחלות זיהומיות ומחלות זיהומיות ילדים
06/01/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/01/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/01/2020
בחינת חלק א' בכתב- רפואה לשיכוך כאב
08/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- טיפול נמרץ
08/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- מחלות זיהומיות ומחלות זיהומיות ילדים
09/01/2020
בחינת חלק ב' בעל פה- רפואה לשיכוך כאב
15/01/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/01/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/01/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת העל בנפרולוגיה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על בראומטולוגיה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על בראומטולוגיה(למומחים בילדים) -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה דחופה (מסלול ילדים) -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על אנדוקרינולוגיה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על באימנולוגיה ואלרגולוגיה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות ריאה ילדים -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה דחופה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על במנהל רפואי -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על בטיפול נמרץ ילדים -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על בגריאטריה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על בקרדיולוגיה-משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות ריאה -משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על גסטרואנטרולוגיה-משרדי הר"י
23/01/2020
ערעור חלק א' בחינת על נאנטולוגיה -משרדי הר"י
02/02/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על המטולוגיה -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בכירורגיה של היד -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה פליאטיבית-משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בגנטיקה רפואית -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בכירורגית ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על אנדוקרינולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על נפרולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בגסטרו ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על המטו אונקולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד-משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בקרדיולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות זיהומיות -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בטיפול נמרץ כללי -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות זיהומיות ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה לשיכוך כאב -משרדי הר"י
12/02/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/02/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/02/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2020
בחינת שלב ב' באורולוגיה
12/03/2020
בחינת שלב ב' באונקולוגיה רפואית
16/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
17/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
17/03/2020
בחינת שלב ב' ברדיותרפיה
19/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת ילדים
23/03/2020
בחינת שלב ב' ברדיולוגיה אבחנתית
23/03/2020
בחינת שלב ב' בנוירוכירורגיה
24/03/2020
בחינת שלב ב' מחלות אף אוזן וגרון
24/03/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
25/03/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית
25/03/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
30/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת משפחה
31/03/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
31/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת משפחה
01/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגית חזה ולב
01/04/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
01/04/2020
בחינת שלב ב' במחלות עיניים
01/04/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
02/04/2020
בחינת שלב ב' בבריאות הציבור
02/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגית כלי דם
02/04/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
02/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה פלסטית
20/04/2020
בחינת שלב ב' במחלות עור ומין
20/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
21/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
22/04/2020
בחינת שלב ב' בהרדמה- מ.ס.ר
22/04/2020
בחינת שלב ב' ברפואה תעסוקתית
22/04/2020
בחינת שלב ב' ברפואה גרעינית
22/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
23/04/2020
בחינת שלב ב' בהרדמה- מ.ס.ר
27/04/2020
בחינת שלב ב' בנוירולוגיה
08/06/2020
רדיולוגיה אבחנתית- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
09/06/2020
מחלות א.א.ג וכירורגית ראש וצוואר - בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
10/06/2020
מחלות עיניים- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
11/06/2020
מחלות עור ומין- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
15/06/2020
כירורגיה כללית- בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגיה פלסטית-בחינת שלב א'
15/06/2020
אורתופדיה -בחינת שלב א
15/06/2020
אורולוגיה -בחינת שלב א' חלק א' בלבד!
15/06/2020
הרדמה- בחינת שלב א'
15/06/2020
יילוד וגינקולוגיה-בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגיית ילדים-בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגית כלי דם-שלב א'
15/06/2020
בריאות הציבור-בחינת שלב א
15/06/2020
נוירולוגיה-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה גרעינית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה תעסוקתית-בחינת שלב א'
17/06/2020
אונקולוגיה-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
17/06/2020
פסיכיאטריה-בחינת שלב א'
17/06/2020
אנטומיה פתולוגית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואת משפחה- בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה פיזיקלית ושיקום- בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה משפטית- בחינת שלב א'
18/06/2020
כירורגיה אורולוגית- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
22/06/2020
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
22/06/2020
נוירוכירורגיה- בחינת שלב א' - אוניברסיטת תל אביב
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
בחירת מקצוע התמחות
פתיחת פנקס התמחות
מהלך ההתמחות
מדעי יסוד
בחינות התמחות
לקראת תואר מומחה
לתקציר תהליך ההתמחות >
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303