עמוד בית יום ד, 29.01.20

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה
** לתשומת לבכם עלולים לחול שינויים במועדי הבחינה. מועד סופי יפורסם עד חודש לפני הבחינה.

נמצאו 306 אירועים
02/02/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/02/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/02/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על המטולוגיה -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בכירורגיה של היד -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה פליאטיבית-משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בגנטיקה רפואית -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בכירורגית ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על אנדוקרינולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על נפרולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בגסטרו ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על המטו אונקולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בנוירולוגית ילדים והתפתחות הילד-משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בקרדיולוגיה ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות זיהומיות -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על בטיפול נמרץ כללי -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על במחלות זיהומיות ילדים -משרדי הר"י
10/02/2020
ערעור חלק א' בחינת על ברפואה לשיכוך כאב -משרדי הר"י
12/02/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/02/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/02/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/02/2020
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/02/2020
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/03/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
04/03/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/03/2020
בחינת שלב ב' באורולוגיה
12/03/2020
בחינת שלב ב' באונקולוגיה רפואית
16/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
17/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
17/03/2020
בחינת שלב ב' ברדיותרפיה
17/03/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/03/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת ילדים
23/03/2020
בחינת שלב ב' ברדיולוגיה אבחנתית
23/03/2020
בחינת שלב ב' בנוירוכירורגיה
24/03/2020
בחינת שלב ב' מחלות אף אוזן וגרון
25/03/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית
25/03/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואה דחופה- מ.ס.ר
29/03/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/03/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת משפחה
31/03/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
31/03/2020
בחינת שלב ב' ברפואת משפחה
01/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגית חזה ולב
01/04/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
01/04/2020
בחינת שלב ב' במחלות עיניים
01/04/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
01/04/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
02/04/2020
בחינת שלב ב' בבריאות הציבור
02/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגית כלי דם
02/04/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
02/04/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה פלסטית
07/04/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/04/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/04/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/04/2020
בחינת שלב ב' במחלות עור ומין
20/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
21/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
22/04/2020
בחינת שלב ב' בהרדמה- מ.ס.ר
22/04/2020
בחינת שלב ב' ברפואה תעסוקתית
22/04/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגיניקולוגיה
22/04/2020
בחינת שלב ב' ברפואה גרעינית
23/04/2020
בחינת שלב ב' בהרדמה- מ.ס.ר
27/04/2020
בחינת שלב ב' בשיקום
27/04/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/04/2020
בחינת שלב ב' בנוירולוגיה
06/05/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/05/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/05/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/05/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/05/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/05/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/05/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/05/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/06/2020
מנהל רפואי- ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/06/2020
בריאות הציבור- ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/06/2020
רפואה תעסוקתית- ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/06/2020
רדיולוגיה אבחנתית- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
09/06/2020
מחלות א.א.ג וכירורגית ראש וצוואר - בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
10/06/2020
מחלות עיניים- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
11/06/2020
מחלות עור ומין- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
15/06/2020
כירורגיה כללית- בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגיה פלסטית-בחינת שלב א'
15/06/2020
אורתופדיה -בחינת שלב א
15/06/2020
אורולוגיה -בחינת שלב א' חלק א' בלבד!
15/06/2020
הרדמה- בחינת שלב א'
15/06/2020
יילוד וגינקולוגיה-בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגיית ילדים-בחינת שלב א'
15/06/2020
כירורגית כלי דם-שלב א'
15/06/2020
בריאות הציבור-בחינת שלב א
15/06/2020
נוירולוגיה-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה פנימית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה גרעינית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה תעסוקתית-בחינת שלב א'
17/06/2020
אונקולוגיה-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואת ילדים-בחינת שלב א'
17/06/2020
פסיכיאטריה-בחינת שלב א'
17/06/2020
אנטומיה פתולוגית-בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואת משפחה- בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה פיזיקלית ושיקום- בחינת שלב א'
17/06/2020
רפואה משפטית- בחינת שלב א'
18/06/2020
כירורגיה אורולוגית- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
22/06/2020
כירורגיה של בית החזה- בחינת שלב א'- אוניברסיטת תל אביב
22/06/2020
נוירוכירורגיה- בחינת שלב א' - אוניברסיטת תל אביב
22/06/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2020
בחינת שלב א' רפואה דחופה- אוניברסיטת תל אביב
29/06/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/06/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/07/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/07/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/07/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/07/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/07/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/07/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/07/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/08/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/09/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/09/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/09/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
29/09/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/10/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/10/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/10/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/10/2020
בחינת שלב ב' בנוירוכירורגיה
19/10/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/10/2020
בחינת שלב ב' בבריאות הציבור
22/10/2020
בחינת שלב ב' במחלות עיניים
26/10/2020
בחינת שלב ב' באונקולוגיה רפואית
26/10/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
27/10/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
27/10/2020
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
28/10/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית
28/10/2020
בחינת שלב ב' באורתופדיה
29/10/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה אורולוגית
03/11/2020
בחינת שלב ב' במחלות א.א.ג
04/11/2020
בחינת שלב ב' ברפואה גרעינית
04/11/2020
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
09/11/2020
בחינת שלב ב' ברדיולוגיה
09/11/2020
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/11/2020
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/11/2020
בחינת שלב ב' בנוירולוגיה
11/11/2020
בחינת שלב ב' במחלות עור ומין
12/11/2020
בחינת שלב ב' ברפואת ילדים
16/11/2020
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
17/11/2020
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
18/11/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה פלסטית
18/11/2020
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/11/2020
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/11/2020
בחינת שלב ב' בחזה ולב
22/11/2020
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
22/11/2020
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/11/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגינקולוגיה
24/11/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגינקולוגיה
25/11/2020
בחינת שלב ב' ביילוד וגינקולוגיה
26/11/2020
בחינת שלב ב' בכירורגיה כלי דם
30/11/2020
בחינת שלב ב' ברפואה תעסוקתית
02/12/2020
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/12/2020
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
02/12/2020
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/12/2020
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/12/2020
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/12/2020
רפואת המשפחה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
בחירת מקצוע התמחות
פתיחת פנקס התמחות
מהלך ההתמחות
מדעי יסוד
בחינות התמחות
לקראת תואר מומחה
לתקציר תהליך ההתמחות >
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303