עמוד בית
יום ב, 18.01.21

לוח בחינות, ועדות ואירועים

מילת מפתח:
מקצוע ההתמחות:
שנה:
חודש:
תשובות הוועדות תינתנה בכתב ותישלחנה אל המתמחה עד שלושה שבועות לאחר כינוס הוועדה
** לתשומת לבכם עלולים לחול שינויים במועדי הבחינה. מועד סופי יפורסם עד חודש לפני הבחינה.

נמצאו 291 אירועים
19/01/2021
בחינת חלק א בכתב- ראומטולוגיה
19/01/2021
בחינת חלק ב בעל פה- גסטרו
19/01/2021
בחינת חלק א בכתב- המטולוגיה
20/01/2021
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/01/2021
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/01/2021
בחינת חלק ב בעל פה- ראומטולוגיה
21/01/2021
בחינת חלק ב בעל פה- המטולוגיה
21/01/2021
בחינת חלק ב' בעל פה- כירורגיה ילדים
21/01/2021
בחינת שלב ב' בכירורגית ילדים
25/01/2021
בחינת חלק א בכתב- טיפול נמרץ ילדים
26/01/2021
בחינת חלק א בכתב- טיפול נמרץ כללי
26/01/2021
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/01/2021
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
27/01/2021
בחינת חלק ב בעל פה- טיפול נמרץ ילדים
28/01/2021
בחינת חלק ב בעל פה- טיפול נמרץ כללי
31/01/2021
אונקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
אנטומיה פתולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
מחלות עור ומין - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
מיקרוביולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
פרמקולוגיה קלינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
רדיולוגיה אבחנתית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
רפואה גרעינית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
רפואה משפטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
31/01/2021
רפואה פיזיקלית ושיקום - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/02/2021
בחינת חלק א בכתב- אנדוקרינולוגיה
01/02/2021
בחינת חלק א בכתב- קרדיולוגיה
01/02/2021
בחינת חלק א בכתב- נאונטולוגיה
02/02/2021
בחינת חלק ב - קרדיולוגיה - מכללת רמת גן
02/02/2021
בחינת חלק א בכתב- מינהל רפואי
02/02/2021
בחינת חלק א בכתב- גנטיקה
03/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- אנדוקרינולוגיה
03/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- נאונטולוגיה
04/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- גנטיקה
04/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- מינהל רפואי
07/02/2021
בחינת חלק א' בכתב- נפרולוגיה - מכללת רמת גן
07/02/2021
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
07/02/2021
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
08/02/2021
בחינת חלק א בכתב- כף יד
08/02/2021
בחינת חלק א בכתב- פליאטיבית
09/02/2021
בחינת חלק א בכתב- אנדו ילדים
09/02/2021
בחינת חלק א בכתב- אימונולוגיה
09/02/2021
בחינת חלק ב' בעל פה- נפרולוגיה - מכללת רמתגן
10/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- כירורגיה של היד
10/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- פליאטיבית
10/02/2021
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/02/2021
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- אימונולוגיה
11/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- אנדו ילדים
15/02/2021
בחינת חלק א בכתב- מחלות זיהומיות
15/02/2021
בחינת חלק א בכתב- ריאות
16/02/2021
בחינת חלק א בכתב- המטואונקולוגיה ילדים
17/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- ריאות
17/02/2021
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/02/2021
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/02/2021
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- המטואונקולוגיה ילדים
22/02/2021
בחינת חלק א בכתב- כאב
22/02/2021
רפואת המשפחה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- כאב
24/02/2021
בחינת על בקרדיולוגיה ילדים
25/02/2021
בחינת חלק א בכתב- נפרולוגיה ילדים
25/02/2021
בחינת חלק ב בעל פה- נפרו ילדים
01/03/2021
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
01/03/2021
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
10/03/2021
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/03/2021
בחינת שלב ב' ברפואת ילדים
15/03/2021
בחינת שלב ב' ביילוד וגניקולוגיה
16/03/2021
בחינת שלב ב' ברפואה דחופה
16/03/2021
בחינת שלב ב' ביילוד וגניקולוגיה
17/03/2021
בחינת שלב ב' בהרדמה
17/03/2021
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר
17/03/2021
בחינת שלב ב' ביילוד וגניקולוגיה
18/03/2021
בחינת שלב ב' בהרדמה
18/03/2021
בחינת שלב ב' בכירורגית כלי דם
24/03/2021
בחינת שלב ב' ברדיולוגיה אבחנתית
24/03/2021
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
24/03/2021
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/03/2021
בחינת שלב ב' בעיניים
05/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
05/04/2021
בחינת שלב ב' בנוירוכירורגיה
05/04/2021
בחינת שלב ב' בבריאות הציבור
05/04/2021
רפואת המשפחה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
06/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואת המשפחה
07/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
08/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואה פנימית
11/04/2021
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
11/04/2021
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/04/2021
בחינת שלב ב' באורתופדיה
13/04/2021
בחינת שלב ב' בעור ומין
14/04/2021
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
14/04/2021
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
19/04/2021
בחינת שלב ב' באונקולוגיה
20/04/2021
בחינת שלב ב' בא.א.ג
20/04/2021
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/04/2021
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
20/04/2021
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואה תעסוקתית
21/04/2021
בחינת שלב ב' בנוירולוגיה
21/04/2021
בחינת שלב ב' בפתולוגיה
21/04/2021
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
22/04/2021
בחינת שלב ב' ברדיותרפיה
22/04/2021
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה
22/04/2021
בחינת שלב ב' באורולוגיה
22/04/2021
בחינת שלב ב' בחזה ולב
26/04/2021
בחינת שלב ב' בשיקום- יום 1
28/04/2021
בחינת שלב ב' בפלסטיקה
28/04/2021
בחינת שלב ב' ברפואה גרעינית
28/04/2021
בחינת שלב ב' בשיקום- יום 2
29/04/2021
בחינת שלב ב' בכירורגיה כללית
03/05/2021
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/05/2021
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
12/05/2021
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/05/2021
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/05/2021
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
18/05/2021
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
26/05/2021
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
30/05/2021
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
03/06/2021
בחינת שלב א' רפואה דחופה בסיס ועל- מכללת רמת גן
03/06/2021
בחינת שלב א' רפואה משפטית
03/06/2021
בחינת שלב א' רפואה תעסוקתית
03/06/2021
בחינת שלב א'- פתולוגיה
03/06/2021
בחינת שלב א'- בריאות הציבור
07/06/2021
בחינת שלב א'- עיניים.- מכללת רמת גן
08/06/2021
בחינת שלב א'-נוירולוגיה
09/06/2021
בחינת שלב א' רדיולוגיה - מכללת רמת גן
10/06/2021
בחינת שלב א'-נוירוכירורגיה- מכללת רמת גן
10/06/2021
בחינת שלב א'- א.א.ג- מכללת רמת גן
14/06/2021
בחינת שלב א'- אונקולוגיה
15/06/2021
בחינת שלב א'- עור ומין- מכללת רמת גן
15/06/2021
בחינת שלב א' רפואה גרעינית- מכללת רמת גן
16/06/2021
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
16/06/2021
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
16/06/2021
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/06/2021
בחינת שלב א'- אורולוגיה- מכללת רמת גן
21/06/2021
בחינת שלב א' רפואת ילדים
21/06/2021
בחינת שלב א' רפואה פנימית
21/06/2021
בחינת שלב א'- פסיכיאטריה
21/06/2021
בחינת שלב א'- כירורגיה פלסטית
21/06/2021
בחינת שלב א'- כירורגיה ילדים - בסיס ועל
21/06/2021
בחינת שלב א'- כלי דם
21/06/2021
בחינת שלב א'- אורטופדיה
22/06/2021
בחינת שלב א'- הרדמה
22/06/2021
בחינת שלב א'- יילוד וגניקולוגיה
22/06/2021
בחינת שלב א'- חזה ולב
22/06/2021
בחינת שלב א'- כירורגיה
22/06/2021
בחינת שלב א' בשיקום- בסיס ועל
22/06/2021
בחינת שלב א' רפואת המשפחה
23/06/2021
אימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
אנדוקרינולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
גסטרואנטרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
גריאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
המטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
מחלות זיהומיות - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
מחלות ריאה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
נפרולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
קרדיולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
ריאומטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
23/06/2021
רפואה פנימית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
28/06/2021
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
05/07/2021
רפואת המשפחה- ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/07/2021
יילוד וגינקולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
13/07/2021
כירורגיה אורולוגית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
הרדמה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
טיפול נמרץ כללי - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
מחלות א.א.ג - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
מחלות עיניים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
רפואה דחופה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
רפואה לשיכוך כאב - ועדה מקצועית לתואר מומחה
21/07/2021
רפואה פליאטיבית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
אנדוקרינולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
גנטיקה רפואית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
גסטרו-אנטרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
המטו-אונקולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
טיפול נמרץ ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
מחלות ריאה ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
ניאונטולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
נפרולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
קרדיולוגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
ראומטולוגיה - במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
רפואה דחופה במסלול למומחים בר. ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
25/07/2021
רפואת ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגיה אורתופדית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגיה כללית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגיה פלסטית - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגית בית חזה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגיה של היד - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגית ילדים - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
כירורגית כלי דם - ועדה מקצועית לתואר מומחה
09/08/2021
נוירוכירורגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/08/2021
פסיכיאטריה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/08/2021
נוירולוגיה - ועדה מקצועית לתואר מומחה
17/08/2021
פסיכיאטריה של הילד והמתבגר - ועדה מקצועית לתואר מומחה
למה כדאי לי להצטרף להר"י?
בחירת מקצוע התמחות
פתיחת פנקס התמחות
מהלך ההתמחות
מדעי יסוד
בחינות התמחות
לקראת תואר מומחה
לתקציר תהליך ההתמחות >
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303