לתוכן מרכזי
 • כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • רפואה מונעת בילדים

  רפואה מונעת היא הבסיס לרפואת ילדים, ועל הרופא המטפל בילדים לעקוב אחרי התפתחות הפיזית, קוגנוטיבית, נפשית וחברתית של הילד, בסביבתו ולתמוך בגדילתו. התפקיד של הרופא כולל הערכה של מצב הרפואי-התפתחותי של הילד על ידי ראיון, בדיקה פיזיקאלית, ותכלול המידע שעולה מבדיקות סקר. קורס זה נותן את הכלים ללמידת מערך רפואה מונעת בישראל ומעשיר את ההנחיות קליניות על רפואה מונעת בילדים: תפקיד הרופא בטיפול הילד הבריא.
  מבנה הקורס: קורס מקוון
  מועד הקורס: פתוח כל השנה
  1. קורס רפואה מונעת בילדים בגילאי טיפת חלב – ד"ר דינה צימרמן
  2. טיפול בילד הבריא - ד"ר דינה רחל צימרמן
  3. ביקור טרום לידה - ד"ר סטיבן ריינגולד
  4. תזונה ב-1000 ימים ראשונים - פרופ' רונית אנדוולט
  5. רצף טיפול מבית החולים לקהילה - ד"ר דינה רחל צימרמן
  6. הטיפול באם לאחר לידה בטיפת חלב - רוית ברוך

  • נושאי הקורסים ו/או מועדם ו/או הפורמט שלהם נתונים לשינויים לפי צרכיה של הר"י ו/או המשתתפים בהם, והר"י תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את נושאי ו/או מועדי ו/או מיקומיהם, במתן הודעה למשתתפי הקורסים.
  • כל מידע ותוכן המופיע בבית הספר המקוון ו/או בקורסים המוצעים על ידי ההסתדרות הרפואית נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. יישום התכנים הנלמדים הינו באחריות המלאה של הלומד ואין ההסתדרות הרפואית בישראל אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם והנלמד ולכל נזק או אובדן שעלול להיגרם ללומד או לכל צד שלישי בעקבות שימוש בתוכן. כל החלטה או פעולה שתעשה בהסתמך על התכנים, הם לחלוטין באחריות הבלעדית של הלומד.
  • מספר המקומות מוגבל