לתוכן מרכזי
 • כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מקורות אנרגיה לכירורגים

  קורס מקורות אנרגיה לכירורגים הוא יחידת לימוד הבאה ללמד על הטכנולוגיות בהם משתמשים המנתחים במהלך הניתוחים לעצירת דימומים וחיתוך רקמה אך רק למקצתם הבנה מעמיקה בטכנולוגיה ובפיזיקה מאחורי המכשור. לכל יחידת קצה של מקור אנרגיה תכונות משלה, יישומים מוגדרים וכמובן גם סיבוכים העלולים להתרחש בשימוש לא נכון. קורס "מקורות אנרגיה" מביא את כל אלה בכפיפה אחת באופן ברור וגרפי. יחידת הלימוד הזו היא חובה לכל המתמחים ובוודאי לאלה המתכוננים לגשת ליחידת הלימוד – FLS והבחינה המסמיכה.
  מבנה הקורס: קורס מקוון
  מועד הקורס: פתוח כל השנה
  • נושאי הקורסים ו/או מועדם ו/או הפורמט שלהם נתונים לשינויים לפי צרכיה של הר"י ו/או המשתתפים בהם, והר"י תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את נושאי ו/או מועדי ו/או מיקומיהם, במתן הודעה למשתתפי הקורסים.
  • כל מידע ותוכן המופיע בבית הספר המקוון ו/או בקורסים המוצעים על ידי ההסתדרות הרפואית נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. יישום התכנים הנלמדים הינו באחריות המלאה של הלומד ואין ההסתדרות הרפואית בישראל אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם והנלמד ולכל נזק או אובדן שעלול להיגרם ללומד או לכל צד שלישי בעקבות שימוש בתוכן. כל החלטה או פעולה שתעשה בהסתמך על התכנים, הם לחלוטין באחריות הבלעדית של הלומד.
  • מספר המקומות מוגבל