לתוכן מרכזי
 • כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • גינקולוגיה - לומדה לניטור עוברי

  לומדה בנושא פענוח ניטור עוברי. הלומדה פותחה על ידי החברה לרפואת האם והעובר והאיגוד לגינקולוגיה ומיילדות. מטרות הלומדה: • להכיר את מאפייני הניטור העוברי עם דגש על דופק העובר • להכיר את קטגוריות הפיענוח של הניטור העוברי • להכיר ניטורים עובריים שכיחים ואת משמעויותיהם • לתרגל ניהול מקרים בהם פיענוח הניטור אינו חד משמעי ומושפע מגורמים נוספים כמו מצב הרקע של האם, העובר ומהלך הלידה לאור שונות ידועה באופן בו מפוענח ניטור עוברי, המטרה אינה בהכרח להגיע לתשובה אחידה, אלא ללמוד ולתרגל עקרונות ודרכי חשיבה רלוונטיים
  מבנה הקורס: קורס מקוון
  מועד הקורס: פתוח כל השנה
  • נושאי הקורסים ו/או מועדם ו/או הפורמט שלהם נתונים לשינויים לפי צרכיה של הר"י ו/או המשתתפים בהם, והר"י תהיה רשאית לבטל ו/או לשנות את נושאי ו/או מועדי ו/או מיקומיהם, במתן הודעה למשתתפי הקורסים.
  • כל מידע ותוכן המופיע בבית הספר המקוון ו/או בקורסים המוצעים על ידי ההסתדרות הרפואית נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. יישום התכנים הנלמדים הינו באחריות המלאה של הלומד ואין ההסתדרות הרפואית בישראל אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם והנלמד ולכל נזק או אובדן שעלול להיגרם ללומד או לכל צד שלישי בעקבות שימוש בתוכן. כל החלטה או פעולה שתעשה בהסתמך על התכנים, הם לחלוטין באחריות הבלעדית של הלומד.
  • מספר המקומות מוגבל