• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • יו"ר הר"י במכתב פורום דקאני בתי הספר לרפואה

  למשרתי מילואים לתקופות ארוכות

  25.02.2024

  פנייתו של יו"ר הר"י, פרופ' ציון חגי ליו"ר פורום דיקני בתי הספר לרפואה, פרופ' שי אשכנזי.

  נכבדי,

  הנדון: קריטריונים מיוחדים למשרתי מילואים המועמדים לתוכנית הארבע שנתית

  ראשית, אבקש להודות לך ולדיקני הפקולטות לרפואה על ההיענות לפניותיי הקודמות בנוגע לקביעת מועד מיוחד לבחינה עבור משרתי המילואים המועמדים לתוכנית הארבע שנתית. בהחלט גיליתם הבנה למורכבות הסוגייה 

  ואני מעריך זאת.

  על אף הדברים, מפגישות שקיימתי בימים האחרונים עם חלק מהמועמדים, עולה כי המועד המיוחד צפוי לסייע 

  רק לחלק ממשרתי המילואים – זאת משום שרובם גויסו לתקופות ארוכות שלא מאפשרות די זמן ללמידה.

  אנשי המילואים שפגשתי משרתים ביחידות המובחרות ביותר, חלקם בתפקידי פיקוד שלא יכולים להשתחרר. 

  אין לי ספק שאנשים ערכיים ורציניים שמסורים לערכים ולשירות למען הציבור הם כאלה שכולנו נרצה לראותם 

  יום אחד לא רק כרופאים, אלא גם כמנהלים במערכת.

  אני משוכנע שניתן למצוא קריטריונים נוספים שיאפשרו לרופאים אלו להמשיך ולשרת מבלי לוותר על שנת 

  לימודים שלמה כגון:

  - ממוצע ציונים 85 ומעלה בתואר הראשון.

  - ראיון אישי עם המועמד.

  - שירות מילואים של 3 חודשים לפחות מאז ה-7 באוקטובר (לא בהכרח ברצף).


  ככל שמלוא הקריטריונים הללו יתקיימו יחד, ובהתאם להתרשמות מהריאיון האישי, יוכלו דיקני הפקולטות 

  להחליט האם לקבל את המועמד לשנה א', ב', או ג'.

  אין לי צל של ספק כי מפגש בלתי אמצעי עם המועמדים הללו, כ-50 במספר בסה"כ על פי הערכות, יבהיר כי 

  מדובר בהון האנושי האיכותי ביותר. תהיה זו זכות גדולה לכולנו לראות את הצעירים האלה מצטרפים לשורותינו.
   

                                                                                     בכבוד רב ובברכה,

                                                                                     פרופ' ציון חגי

                                                                                     יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל


  למכתב המלא
   

  העתקים:

  פרופ' אורלי אבני, דקאנית הפקולטה באוניברסיטה בר אילן

  פרופ' קרן אברהם, דקאנית הפקולטה באוניברסיטת תל אביב

  פרופ' עמי ארונהיים, דקאן הפקולטה בטכניון

  פרופ' רלי הרשקוביץ, דקאנית הפקולטה באוניברסיטת בן גוריון

  פרופ' אלי פיקרסקי, דקאן הפקולטה באוניברסיטה העברית

  עו"ד לאה ופנר, מנכ"ל ההסתדרות הרפואית