• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מה תרצו למצוא?

  בקצרה: יתרונות וחסרונות התזכיר

  ההצעות בתזכיר החוק מעלות בעיות רבות

  11.08.2021

  תזכיר חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"א-2021, פרק _':בריאות

  הגברת הרגולציה על הקמת חדרי ניתוח במוסדות רפואה פרטיים ומרפאות פרטיים באמצעות הליך מכרזי שיעוגן בחוק, ובו ייקבע הזוכה.

  המטרה: שיפור פריסתם הגיאוגרפית של שירותי בריאות פרטיים

  יתרונות: הגברת שקיפות ותחרות בהליך הקמתם.

  חסרונות:

  • סרבול ועיכוב בפתיחתם של שירותי בריאות חיוניים – הקטנת היצע שירותי הבריאות והרתעת יזמים מלפתוח שירותי כאלה בעתיד.
  • התנאי החשוב ביותר במכרז מעורפל ומקשה על קבלת החלטה ברורה: "מידת התועלת לבריאות הציבור" – האם בירוקרטים יקבעו זאת במקום רופאים ומטופלים?
  • מכרז המבוסס על מחיר ולאו דווקא על איכות: "מידת התועלת לבריאות הציבור" נמדדת, בין היתר, בגודל ההנחה שנותן מפעיל השירותים מהתעריף שנקבע על ידי משרד הבריאות לניתוחים. מכאן שיש תמריץ למתחרים במכרז להציע את השירות הזול ביותר, שיבוא, באופן בלתי נמנע, על חשבון האיכות.
  • התערבות בירוקרטית שאינה מחויבת המציאות: התחייבות של המציע במכרז לשיעור הפעילות שתבוצע על ידו במימון ציבורי. אמנם היוזמה להגדיל את שיעור הפעילות הרפואית המבוצעת במימון ציבורי היא ברוכה, אך לא ניתן לאלץ מוסד רפואי לקבוע מראש מכסה לביצועה. במסגרת המכרז יווצר תמריץ למציעים להתחייב לשיעורי פעילות ציבורית אשר ייתכן כי לא יוכלו לממש, בעיקר משום שהתקציב הציבורי הוא משאב שהולך ונשחק עם השנים בהובלת משרד האוצר.
  • הגברת העומסים על המערכת הציבורית: מהלכי הממשלה יביאו לצמצום השירות הפרטי, ומכאן, להגברת העומסים על המערכת הציבורית, זאת מבלי שיינתנו לה המשאבים הדרושים לכך. הדבר יביא להתדרדרות השירות והטיפול הרפואי, שיבוא לידי ביטוי במחסור ברופאים ובהתארכות זמני ההמתנה.

   

  מתן אפשרות בידי קופות החולים לגבות מהמטופל את דמי ההשתתפות העצמית בעת הזמנת התור. הללו לא יוחזרו למבוטח, אלא אם ביטל את התור שנקבע לו לכל הפחות 24 שעות לפני מועד התור.

  המטרה: צמצום תופעת אי מימוש תורים שהוזמנו על ידי מטופלים ללא ביטול מראש.

  יתרונות: פוטנציאל לקיצור זמני ההמתנה לרופאים, ושיפור ביעילות עבודת מערכת הבריאות.

  חסרונות ההצעה:

  • למעשה מדובר בהטלת קנס על מי שלא הגיע ולא ביטל את התור תוך 24 שעות לכל הפחות לפני מועד התור. הטלת קנס אינה הדרך הרצויה להתנהלות בין מטופלים למבטחים ונותני שירותים, ומגבירה את המתח ואי האמון ביניהם. לא ראוי שקופות החולים ומרפאות יתפקדו על תקן 'גובי חובות'. תחת זאת, יש לנקוט בדרך של הסברה והגברת מודעות בקרב המבוטחים.
  • זהו מעין "מס רגרסיבי" – היטל לא שוויוני שיפגע בעיקר במי שבא במגע בתדירות גבוהה יותר עם מערכת הבריאות הציבורית, דהיינו מבוגרים, חולים והשכבות החלשות.
  • מימוש הצעת חוק זו יחייב את הקופות להשקיע בתכנון, פיתוח ויישום מנגנון אדמיניסטרטיבי ומשפטי לטיפול בקנסות מול המטופלים והרגולטור. לכן כלל לא ברור שהצעה זו תביא לייעול עבודת המערכת או לחיסכון תקציבי כלשהו, אולי ההיפך הוא הנכון.
  • הותרת האפשרות בידי הקופה אם לגבות את הקנס עלולה ליצור תחרות שלילית ולא בריאה בין הקופות, כאשר קופה אחת תבחר להטיל קנס והאחרת לא. זו עלולה להשפיע על מעבר מבוטחים בין קופות שלא על בסיס שירות או טיפול רפואי, אלא על בסיס הימנעות מתשלום קנסות.
  • מבחינה חוקית-משפטית, המצב בו חלק מהקופות גובות קנס ואחרות לא הוא בעייתי ביותר. למעשה, לא ברור שמצב זה עולה בקנה אחד עם עקרונות השוויוניות והאוניברסליות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי או עם עקרונות חוק זכויות החולה.