• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • מה תרצו למצוא?

  אל: יו"ר הכנסת

  מדובר בהצעת חוק הסדרים חריגה הן בהיקפה, הן בחומרתה והן במספר ההצעות בה שמקומן אינו בחוק הסדרים
  אלא בהליך חקיקה מסודר ונפרד, תוך קיום דיון ציבורי ופרלמנטרי ראוי לגביהן.

  09.08.2021

  כידוע לך, השבוע אישרה ממשלת ישראל את הצעת התקציב לשנים 2022-2021 ואת הצעת חוק ההסדרים לשנים אלו.

  מדובר בהצעת חוק הסדרים חריגה הן בהיקפה, הן בחומרתה והן במספר ההצעות בה שמקומן אינו בחוק הסדרים אלא בהליך חקיקה מסודר ונפרד, תוך קיום דיון ציבורי ופרלמנטרי ראוי לגביהן.

  אבקש להפנות את הזרקור לשלוש הצעות מבין שלל הצעות שיפגעו במערכת הבריאות, במטופלים ובצוות הרפואי: ראשית, בפרק "הסדרת כללי ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים לשנים 2021 עד 2025 ,"מוצע )בין היתר( לקבוע הסדרים מרחיקי לכת בנושא אשפוז הבית (סעיף 1(ג) להצעה).

  ההסתדרות הרפואית תומכת רבות בנושא אשפוז בית, אולם מדובר בנושא מורכב שללא מבנה נכון יעצים את אי השוויון בבריאות ויסייע בעיקר לשכבות החזקות על פני השכבות המוחלשות. כמו גם ללא בניית מסגרת מתאימה הוא עלול לדחוק את השחקנים לא להשקיע מספיק בטי פול הרפואי ובכך לפגום באיכות הטיפול.

  לקריאת המכתב המלא