• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדת תקנון


  בהתאם לקבוע בסעיף 53 בתקנון הר"י הוקמה בשנת 2010 ועדת תקנון.

  תפקידיה של ועדת התקנון:

  1. לרכז, לעבד ולנסח הצעות לשינוי בתקנון הר"י, אשר יעלו בין ועידה לוועידה.
  2. אחת לשישה חודשים, תעביר הוועדה את כל ההצעות לשינויים לאישור הוועד המרכזי, בצירוף נימוקים.
  3. כל שינוי אשר יקבל את אישור הוועד המרכזי יובא לאישור הוועידה.


  רופא המעוניין להגיש הצעה לשינוי בתקנון ימלא טופס ובו יציין את הסעיף שהוא מעוניין לשנות, את הנוסח המוצע לסעיף החדש וכן נימוק להצעתו. 


  חברי ועדת התקנון שנבחרו בוועידה ה-43 (מאי 2018):

   

  יו"ר - ד"ר זיו-נר צאקי

   

  חברים:

  • ד"ר אלברטו אולצ'ובסקי
  • ד"ר ישראל אייליג
  • ד"ר שמשון ארדמן
  • ד"ר אפרים זוהב
  • ד"ר שאהר מונגד עותמן
  • ד"ר ראדי שאהין
  • ד"ר דורון שדה
  • ד"ר יעקב שינה