• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  הלשכה לאתיקה רפואית


  חברי הלשכה לאתיקה של הר"י ויושב הראש שלה נבחרים על ידי הוועידה הארצית. הרכב הלשכה, התנאים להקמתה וסמכויותיה מפורטים בתקנון

  בלשכה לאתיקה של הר"י נמנים רופאים בכירים מתחומי התמחות שונים. הלשכה מתכנסת מדי חודש כדי לדון בסוגיות אתיות שעולות במהלך עבודתם של הרופאים וכדי לקבוע ניירות עמדה בנושא האתיקה הרפואית. בין תפקידיה: 
   

  1. ניסוח כללי אתיקה

  הלשכה מנסחת כללי אתיקה המנחים את עבודת הרופאים ומתאימים לנורמות המצופות מרופא הפועל במציאות הרפואית כיום. הלשכה שואפת לנסח הנחיות ספציפיות שינחו רופאים בבעיות המתעוררות במהלך העיסוק היומיומי ברפואה. 
   

  2. בירור תלונות של רופאים וחולים

  הלשכה לאתיקה דנה בתלונות המובאות לפניה על ידי רופאים, מוסדות, ציבור המטופלים או כל אדם אחר.
  כשמתעורר בכך צורך, הלשכה גוזרת מהדיון בתלונות כללי אתיקה חדשים על פי הצורך. 
  להלן סדרי הדין של הלשכה לאתיקה בהר"י


  3. הכרעות אתיות

  במידה ומובא לידיעת הלשכה מקרה בו הופרו כללי האתיקה הרפואית על ידי רופא, מקימה הלשכה לאתיקה ועדת בירור שתדון במקרה זה. 
   

  4. בקשה לחוות דעת

  לעתים מתבקשת הלשכה על ידי רופאים לחוות דעה בנושאים שונים. במקרים אלו דנה הלשכה בכל נושא לגופו וקובעת את עמדתה בנידון בהתאם לכללי האתיקה הרפואית.
   

  יו"ר הלשכה לאתיקה הוא ד"ר ולפיש יוסף, רופא משפחה

  לפרטים יש לפנות לקרן משיח-צוונג, רכזת הלשכה לאתיקה, בטלפון 03-6100450